Lista podmiotów uprawnionych do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Frysztak

Lista podmiotów uprawnionych do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Frysztak

  1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.,ul. Południowa 3, 38 –100 Strzyżów,tel.17 276 12 59
  2. TOI TOI Polska Sp. z o.o. Oddział Wiśniowa, Kalembina 6, 38-124 Wiśniowa, tel. 17 277 57 23
  3. Pan Grzegorz Niemczyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Usługi Transportowe i Inne Usługi Rolnicze Niemczyk Grzegorz Przybówka 171, 38-471 Wojaszówka tel. 604512991
  4. mToilet Sp. z o. o., ul. Odlewnicza 5, 03-231 Warszawa tel. 538140224
  5. Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku ul. Mostowa 24, 38-130 Frysztak, tel. 17 30 70133 lub 502429070
  6. Marcin Urzędowski Przychodnia Weterynaryjna „Pirania“ 38-131 Gogołów 242 tel. 723 346 070