Gminny Punkt Konsultacyjno – Informacyjny Programu Czyste Powietrze

Powiększ obrazSymbol obrazujący dom z napisem po środku symbolu czyste powierze zdrowy wybór

Wójt Gminy Frysztak informuje, że w urzędzie gminy został uruchomiony Gminny Punkt Konsultacyjno – Informacyjny Programu Czyste Powietrze. W zakresie działalności punktu jest informowanie mieszkańców o programie oraz doradztwo i pomoc przy wypełnianiu wniosków o dofinansowanie. W przypadku spełnienia warunków programu, można otrzymać dofinansowanie na wymianę pieców C.O., instalację c.o., ocieplenie domu, wymianę okien i drzwi zewnętrznych oraz na montaż źródeł energii odnawialnej. Najistotniejszym warunkiem jest zlikwidowanie w domu wszystkich źródeł ciepła na paliwo stałe poniżej 5 klasy.

Szczegółowe warunki i opis programu dostępne są na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/

Punkt czynny będzie we wtorki i czwartki w godzinach od 10 do 15. Zachęcamy mieszkańców do wcześniejszego telefonicznego umawiania się na spotkanie pod nr tel. 17 27 77 110 wew. 328.