Badanie kontrolne w Narodowy Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021

Na obrazie w centralnej części widoczne są cztery osoby dwie kobiety i dwóch mężczyzn uśmiechniętych, na górze widniej napis Badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, w dolnej części napis Badanie odbędzie się od 12 do 14 listopada 2021r.