Jesteś tutaj:

Dzień: 2022-02-02

Ogłoszenie

Wypełniając obowiązek wynikający z art.11.a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku poz. 638 z późniejszymi zmianami ) Wójt Gminy Frysztak informuje, że uwagi i propozycje do projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Frysztak w 2022 roku można zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 luty 2022 roku włącznie.

W załączeniu projekt programu

Do góry