Komunikat Wójta Gminy Frysztak w sprawie pomocy dla osób przyjeżdżających z Ukrainy

Mieszkańcy Gminy Frysztak

z uwagi na wydarzenia jakie mają miejsce na Ukrainie pragnę podziękować wszystkim mieszkańcom Gminy Frysztak za oferowane przejawy solidarności z naszymi wschodnimi sąsiadami, w szczególności za inicjowanie organizowania wszelkiego rodzaju zbiórek. Pragnę jednak zwrócić się do Organizatorów zbiórek, aby organizowane zbiórki były przemyślanymi decyzjami w zakresie zbieranych produktów. Aby pomoc była skuteczna musi odpowiadać na rzeczywiste potrzeby. Tych, którzy zdecydują się na zorganizowanie zbiórki proszę o kontakt z Urzędem Gminy lub GOPS-em, aby wspólnie zaplanować transport zebranych darów zgodnie z ustalonymi i przekazanymi przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki zasadami.

Bardzo ważną rzeczą dla ukraińskich uchodźców jest również możliwość zakwaterowania dla rodzin, które w tej chwili uciekając od wojny zmierzają do granicy. Przyjmowanie uchodźców na własną rękę jest możliwe, ale na chwilę obecną można to zrobić wyłącznie na własną odpowiedzialność. Miejsca zakwaterowania dla uchodźców zostały zabezpieczone w innych województwach, a nasze województwo pełni funkcję recepcyjną. Jeżeli zdecydujecie się Państwo na samodzielne przyjęcie uchodźców pod swój dach to ważne jest, aby te osoby z Ukrainy zostały zarejestrowane w punkcie recepcyjnym. Pozwoli to później objąć ich wsparciem rządowym. Ci, którzy zdecydują się na przyjęcie uchodźców pod swój dach biorą na siebie pełną odpowiedzialność za te osoby. Jeżeli ktoś z Państwa ma możliwość zakwaterowania u siebie rodziny ze wschodu lub przekazania pomocy w innej formie zachęcam do zapoznania się z informacjami na poniższej stronie:

https://pomagamukrainie.gov.pl/

Osoby z dziećmi w wieku szkolnym zakwaterowane na terenie Gminy Frysztak proszone są o kontakt z najbliższą szkołą podstawową lub Zespołem Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół we Frysztaku  tel. 17  27 77 015

TELEFONY KONTAKTOWE:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: 17 27 77 925

Urząd Gminy Frysztak: 17 27 77 110, e-mail: ug@frysztak.pl

 

 Wójt Gminy Frysztak

                                                                                                                         Jan Ziarnik