Program wieloletni „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – edycja 2022 (moduł I i II).

Po lewej stronie widoczna biało-czerwona flaga Rzeczypospolitej Polskiej a poprawej stronie godło państwowe Rzeczypospolitej Polskiej, biały orzeł w złotej koronie na czerwonym tle.

Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa.
Tytuł programu: Program wieloletni „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – edycja 2022 (moduł I i II).

Dofinansowanie: 201 000,00 zł.
Całkowita wartość: 276 000,00 zł.

Celem programu jest zapewnienie w 2022 roku posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.