XXXIX SESJA RADY GMINY FRYSZTAK

Powiększ obrazNa obrazie po prawej stronie widnieje czarny napis Komisje Rady Gminy Frysztak, w lewej cześci obrazu umieszczone jest logo Gminy Frysztak biały baranek na czerwonym tle

MIESZKAŃCY GMINY FRYSZTAK

Informuję, że XXXIX sesja Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu
31 maja 2022 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.

Porządek obrad:
Otwarcie sesji

 1. Stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej, zwłaszcza z wykonania uchwał z poprzedniej sesji.
 4. Przedstawienie „Raportu o stanie Gminy Frysztak za 2021 rok”.
 5. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gminy Frysztak za 2021 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr X/88/2019 Rady Gminy Frysztak z dnia 26 września 2019 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2022 rok.
 8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2022 – 2036.
 9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2022 Gminy Frysztak Nr XXXV/303/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r.
 10. Przyjęcie protokołu z obrad sesji z dnia 29.04.2022 r.
 11. Wolne wnioski i informacje.
 12. Zamknięcie obrad XXXIX sesji Rady Gminy Frysztak.

 

Z poważaniem
Przewodniczący Rady

Jacek Król