PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Frysztaku informuje, o możliwości skorzystania z pomocy w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 adresowany jest do:

  • opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne.

Celem programu jest czasowe odciążenie opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie im czasu na odpoczynek i regenerację, wzmocnienie osobistego potencjału opiekunów osób z niepełnosprawnościami oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki.

Warunkiem przystąpienia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 jest złożenie dokumentów kwalifikacyjnych:

  • Karty zgłoszenia do Programu (załącznik nr 7 do Programu),
  • kopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności osoby, nad którą jest sprawowana opieka,
  • Karty pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM (załącznik nr 6 do Programu).

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie dokumentów kwalifikacyjnych do 4 listopada 2022 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Frysztaku, ul. ks. Wojciecha Blajera 20, 38-130 Frysztak.

Więcej informacji (w tym także wzory dokumentów do pobrania) znajduje się na stronie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1419,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2023 i umożliwią aplikowanie przez Gminę Frysztak o środki finansowe na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.