Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest

Wójt Gminy Frysztak informuje, że do 15 września br. na terenie Gminy Frysztak prowadzana będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest (eternit). Inwentaryzacje prowadzić będzie Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzja z siedzibą w 43-450 Ustroń, ul. Sikorskiego 10.

Zwracam się z prośbą do mieszkańców o pomoc pracownikom ww. firmy podczas wykonywanych prac w zakresie udzielania informacji.

Właścicieli obiektów, w których występują ukryte formy azbestu, a także tych, którzy posiadają azbest w formie zmagazynowanej – luzem, bardzo prosimy o zgłoszenie tego faktu w Urzędzie Gminy Frysztak lub bezpośrednio do firmy Eko-precyzja, e-mail: biuro@eko-precyzja.eu, tel. 512 110 314.

Informację o posiadanych wyrobach zawierających azbest można przekazać również poprzez wypełnienie krótkiej ankiety dostępnej pod adresem: https://eko-precyzja.eu/ankieta/

Przeprowadzona inwentaryzacja pozwoli pozyskać środki zewnętrzne na usuwanie i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Frysztak.