[X]  

[X]  

[X]  

[X]  

[X]  

[X]  

Gmina Frysztak informuje, że nasza strona www korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. W programie do przeglądania internetu można zmienić ustawienia dotyczące polityki cookies. Korzystanie ze stron Gminy Frysztak oznacza akceptację wszystkich informacji zapisywanych w pamięci urządzenia przy pomocy plików cookie.

[Zamknij]
STRONA GŁÓWNA
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak


Imieniny: Bony, Horacji, Jerzego

Ostanio zaktualizowano: Wydarzenia, Gospodarka odpadamiTablica Ogłoszeń UG Frysztak
INFORMACJA - 24.04.2019

ZAPROSZENIE
NA VII SESJĘ RADY GMINY

Mieszkańcy Gminy Frysztak, zapraszam na VII sesję Rady Gminy Frysztak w dniu 30 kwietnia 2019r. o godzinie 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
[więcej...]
Transmisja na żywo z sesji Rady Gminy Frysztak, dostępna będzie pod linkiem http://frysztak.pl/RadaGminy/Sesja-online.html

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Król

INFORMACJA - 16.04.2019

KOMISJE RADY GMINY FRYSZTAK

Przewodniczący komisji Rady Gminy Frysztak zapraszają wszystkich zainteresowanych na posiedzenia poszczególnych komisji zgodnie z harmonogramem

INFORMACJA - 15.04.2019

ARiMR - Wnioski na "Moderinzację gospodarstw rolnych"

Szanowni Państwo,
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, informuje, że rolnicy, którzy chcą rozwijać produkcję prosiąt, mleka krowiego lub bydła mięsnego, od 29 marca do 27 maja 2019 r. mogą składać w ARiMR wnioski na "Modernizację gospodarstw rolnych" w obszarach a, b, c. [więcej...]

INFORMACJA - 12.04.2019

BARDZO WAŻNE DLA PRODUCENTÓW TYTONIU!

Producent surowca tytoniowego, który został wpisany do Rejestru producentów surowca tytoniowego zobowiazany jest do 15 maja 2019r. przekazać informację o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego. [więcej...]

INFORMACJA - 12.04.2019

INFORMACJA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Strzyżowie informuje, o możliwości uzyskania pomocy finansowej przez właścicieli gospodarstw utzymujaących trzodę chlewną, którzy zaprzestali produkcji w związku z obowiązującym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzenia do gospodarstwa, wydanym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. [więcej...]

INFORMACJA - 12.04.2019

JESTEŚ KOBIETĄ?
ZGŁOŚ SIĘ DO PROJEKTU "KROK DO PRZODU"

Projekt skierowany jest wyłącznie do kobiet, bezrobotnych oraz biernych zawodowo, zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego. Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt zakończony jest płatnym 6 miesięcznym stażem zawodowym. Dodatkowo zapewniamy:

 • Ubezpieczenie NNW,

 • Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia,

 • Zwrot kosztów opieki nad dziećmi\osobami zależnymi,

 • Catering,

 • Materiały szkoleniowe,

 • Stypendium szkoleniowe,

 • Stypendium stażowe,

 • Badania lekarskie,

 • Szkolenie wstępne BHP,

[więcej...]

INFORMACJA - 09.04.2019

Informacja dla uczestników projektu

Dotyczy realizacji projektu o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej III Czysta energia działania 3.1 RPO WP na lata 2014-2020 "Odnawialne źródła energii w gminach Wiśniowa i Frysztak" nr wniosku RPPK.03.01.00-18-0006/17
Szanowni Państwo,
W związku z realizacją w/w projektu przekazuje następujące informacje:
Postępowanie przetargowe podzielone zostało na trzy części obejmujące różnego rodzaju instalacje z wyszczególnieniem różnych terminów zakończenia prac montażowych , których Wykonawcą jest firma Sanito.
Po podpisaniu umowy z gminami ( jedna umowa dotycząca obu gmin) w/w Firma wytypowała ze swej strony koordynatora, który jest odpowiedzialny za organizację dostaw i montaż urządzeń zgodnie z założeniami projektu, harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz postanowieniami umowy. [więcej...]

INFORMACJA - 26.03.2019

Ostrzeżenie meteorologiczne

INFORMACJA - 26.03.2019

Dzień otwarty ARiMR z eWnioskiemPlus - ZAPROSZENIE

Szanowni Państwo,
5 kwietnia 2019r. Podkarpacki Oddział Regionalny ARiMR już po raz trzeci otwiera drzwi biur powiatowych dla swoich beneficjentów. Hasło przwodnie to "Dzień otwarty ARiMR z eWnioskiemPlus". [więcej...]

INFORMACJA - 25.03.2019

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII ZAPRASZA NA SZKOLENIE

Szanowni Państwo,
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Strzyżowie zaprasza na szkolenie w dniu 29.03.2019 (piątek) w budynku Agencji Restukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Strzyżowie ul. 1 Maja 38 o godz. 10.00 w zakresie: "Humanitarne przeprowadzania uboju zwierząt gospodarskich w gospodarstwie z przeznaczeniem mięsa na użytek własny" [więcej...]

INFORMACJA - 21.03.2019

ZEBRANIA WIEJSKIE WYBORCZE

Szanowni Mieszkańcy Gminy Frysztak,
Wójt Gminy Frysztak informuje mieszkańców o zaplanowanych zebraniach wiejskich wyborczych, zgodnie z harmonogramem. [Harmonogram]

INFORMACJA - 21.03.2019

ZAPROSZENIE
NA VI SESJĘ RADY GMINY

Mieszkańcy Gminy Frysztak, zapraszam na VI sesję Rady Gminy Frysztak w dniu 28 marzec 2019r. o godzinie 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
[więcej...]
Transmisja na żywo z sesji Rady Gminy Frysztak, dostępna będzie pod linkiem http://frysztak.pl/RadaGminy/Sesja-online.html

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Król

INFORMACJA - 18.03.2019
INFORMACJA - 18.03.2019

Gmina Wiśniowa i Gmina Frysztak realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Odnawialne źródła energii w gminach Wiśniowa i Frysztak"
Informacja dla uczestników projektu

Poniżej zamieszczamy informacje dla uczestników projektu, u których zamontowane zostały kotły na biomasę odnoszące się do prawidłowej eksploatacji instalacji.
FILM - Czyszczenie kotła
FILM - Obsługa sterownika
INSTRUKCJA - Czyszczenie palnika kotła
INSTRUKCJA - Prawidłowa eksploatacja kotła

INFORMACJA - 13.03.2019

KOMISJE RADY GMINY FRYSZTAK

Przewodniczący komisji Rady Gminy Frysztak zapraszają wszystkich zainteresowanych na posiedzenia poszczególnych komisji zgodnie z harmonogramem

INFORMACJA - 05.03.2019

INFORMACJA O POSIEDZENIU
GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbędzie się w dniu 12 marca 2019r. o godz. 12:30.

INFORMACJA - 27.02.2019

ARiMR - Ogłoszenie naboru wniosków
"Restrukturyzacja małych gospodarstw"

Szanowni Państwo,
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach Działania "Restrukturyzacja małych gospodarstw", finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Nabór wniosków odbędzie się w terminie od 28 lutego do 29 marca 2019 r. Rolnik, który zdecyduje się na rozwój swojego małego gospodarstwa, może uzyskać na ten cel 60 tys. zł bezzwrotnej premii. [więcej...]

INFORMACJA - 26.02.2019

NABÓR NA PARTNERA DO PROJEKTU DLA OSP

Gmina Frysztak ogłasza otwarty nabór na Partnera do projektu przygotowywanego w ramach naboru finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa IV - Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.1 Zapobiegania i zwalczanie zagrożeń, typ 4 Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii - wyłącznie dla potrzeb OSP. [więcej...]

INFORMACJA - 22.02.2019

ZAPROSZENIE
NA V SESJĘ RADY GMINY

Mieszkańcy Gminy Frysztak, zapraszam na V sesję Rady Gminy Frysztak w dniu 28 lutego 2019r. o godzinie 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
[więcej...]
Transmisja na żywo z sesji Rady Gminy Frysztak, dostępna będzie pod linkiem http://frysztak.pl/RadaGminy/Sesja-online.html

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Król

INFORMACJA - 22.02.2019

KONTROLA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH(SZAMB) ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY FRYSZTAK

Zgodnie z art.3 ust.3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.2018 poz. 1454 z późniejszymi zmianami), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. W roku 2018 przekazaliśmy właścicielom posesji ankiety wraz z drukiem zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków. Przypominamy, że dokonanie zgłoszenia jest obowiązkiem każdego właściciela posesji, dlatego ponownie prosimy osoby, które nie przekazały ankiet o dokonanie zgłoszeń do Urzędu Gminy Frysztak w terminie niezwłocznym. [więcej...]
Formularz do pobrania
Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych

INFORMACJA - 22.02.2019

ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW

Szanowni Mieszkańcy Gminy Frysztak,
W związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców Gminy Frysztak dotyczącymi splania odpadów w domowych piecach i ogniskach przypominami, iż spalanie odpadów to najgorsza, najdroższa i najbardziej szkodliwa dla zdrowia forma "zagospodarowania" odpadów, Metoda ta nie pozwala zaoszczędzić na kosztach węgla, wydajność energetyczna nieposegregowanych śmieci jest niewielka, a może stać się przyczyną poważnych i "kosztownych" kłopotów. Plastikowe odpady spalane w domowych piecach niszczą zarówno je same, jak i przewód kominowy. [więcej...]

INFORMACJA - 22.02.2019

SZKOLENIE DLA ROLNIKÓW

Szanowni Państwo,
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego, Powiatowy Inspektorat Weterynarii oraz Biuro Powiatowe ARiMR w Strzyżowie zapraszają na szkolenie w dniu 8 marca 2019 r. o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
Podczas szkolenia zasygnalizowane zostaną aktualne sprawy dotyczące rolnictwa a proponowana tematyka obejmuje:

 • Płatności obszarowe w kampanii 2019 roku, zmiany płatności ONW, eWniosekPlus,

 • Prawidłową gospodarkę nawozową w świetle prawa wodnego i dyrektywy azotanowej,

 • Rolniczy handel detaliczny, ubój z konieczności, ASF.

INFORMACJA - 14.02.2019
INFORMACJA - 14.02.2019

KOMISJE RADY GMINY FRYSZTAK

Przewodniczący komisji Rady Gminy Frysztak zapraszają wszystkich zainteresowanych na posiedzenia poszczególnych komisji zgodnie z harmonogramem

INFORMACJA - 14.02.2019

NOWE DOWODY OSOBISTE

Nowe dowody osobiste będą wydawane w marcu 2019 r. Wnioski można składać od 04 marca 2019r. E-dowody będą miały szereg nowych funkcji. Nowe dowody osobiste będą zawierały specjalną warstwę elektroniczną, która pozwoli na zapis danych. Akcja wymiany starych na nowe dowody osobiste trwać będzie przez co najmniej 10 lat. Stare dowody obowiązywać będą do daty ważności.

[więcej...]

INFORMACJA - 07.02.2019

Zgłoś się do projektu "DNA KARIERY"

W projekcie mogą wziąć udział osoby w wieku powyżej 29 roku życia, osoby bezrobotne i bierne zawodowo, zamieszkałe na terenie województwa podkarpackiego, posiadające niskie kwalifikacje (max. wykształcenie ponadgimnazjalne)

[więcej...]

INFORMACJA - 07.02.2019

Zapraszamy do Szkoły Inicjatyw Strażniczych

Sieć Obywatelska Watchdog Polska, stowarzyszenie działające na rzecz prawa do informacji, ogłasza nabór do Szkoły Inicjatyw Strażniczych dla osób aktywnie działających w swojej lokalnej społeczności.

[więcej...]

INFORMACJA - 01.02.2019

REKRUTACJA 2019/2020 DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Wójt Gminy Frysztak informuje o kryteriach branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Frysztak w roku szkolnym 2019/2020, dokumentach niezbędnych do potwierdzenia spełnianych kryteriów oraz liczbie punktów możliwych do uzyskania za spełnienie poszczególnych kryteriów. [więcej...]

Uchwała Rady Gminy Nr XXVIII/221/2017 z dnia 21.03.2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i odddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Frysztak.

Uchwała Rady Gminy Nr XXVIII/222/2017 z dnia 21.03.2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Frysztak

Zarządzenie Wójta Gminy Nr V/23/2019 z dnia 31.01.2019 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2019/2020 do publicznych przedszkoli i odziałów przedszkolnych oraz do publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Frysztak jest organem prowadzącym.

 
Urząd Gminy
Rada Gminy
GOK
Biblioteka Publiczna
Szkoły
Parafie
Opieka zdrowotna
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Symbole Gminy
Rozkład PKS i PKP

Aktualne wydanie
Archiwum

*Strategia 2007-2015
*Praktyczne uwagi
*Usługi dla osób starszych
*Potrzebne dokumenty
*Strategia prezentacja *Działania zrealizowane w Gminie Frysztak od 2008r.

*Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Frysztak
*Strategia Rozwoju Gminy Frysztak
*Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Frysztak
*Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Frysztak
Przejrzysta Polska

galerie zdjęć | wydarzenia | frysztak w sieci | mapy i plany | przydatne adresy

© Urząd Gminy Frysztak