[X]  

[X]  

[X]  

[X]  

[X]  

[X]  

[X]  

[X]  

Gmina Frysztak informuje, że nasza strona www korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. W programie do przeglądania internetu można zmienić ustawienia dotyczące polityki cookies. Korzystanie ze stron Gminy Frysztak oznacza akceptację wszystkich informacji zapisywanych w pamięci urządzenia przy pomocy plików cookie.

[Zamknij]
STRONA GŁÓWNA
img_EBOM img_ENALEZNOSCI img_FRYSZTAK24 Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak


Imieniny: Estery, Kiry, Rudolfa

Ostanio zaktualizowano: Wydarzenia, Gospodarka odpadami


img_AKTUAL
img_SRUN
img_INF
img_ORG
img_HISTORIA
img_GOSP
img_LOK
img_WYD
img_GALERIA
img_OSWIATA
ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ

ZASADA PRZEJRZYSTOŚCI

1. Opracowanie opisu usług świadczonych w samorządzie.
Urząd Gminy we Frysztaku świadczy wiele usług miedzy innymi wydaje decyzji, zezwolenia, zaświadczenia, wypisy i odpisy. Zadaniem w ramach tej zasady będzie opracowanie przewodnika po usługach, informatora którego celem będzie udzielenie pomocy klientowi urzędu w załatwieniu jego sprawy. Pomoc ma dotyczyć zarówno uregulowań prawnych i praktycznych dotyczących prowadzenia samego postępowania (wymagane dokumenty, opłaty, terminy) i kontaktów z urzędem (gdzie można uzyskać informację).

2. Utworzenie punktu informacyjnego.
Celem zadania jest zwiększenie możliwości dostępu do informacji o usługach świadczonych przez Urząd Gminy oraz wykonywanych zadaniach. Punkt informacyjny zlokalizowany będzie na parterze urzędu , będzie odpowiednio oznakowany, pracownicy będą udzielac informacji klientom w godzinach pracy Urzędu.

 

ZASADA BRAKU TOLERANCJI DLA KORUPCJI

Wypracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego pracowników
Kodeks etyczny ma być zbiorem wartości i zasad jakimi kierują się pracownicy Urzędu Gminy we Frysztaku, zawierający obowiązujące w urzędzie normy, zasady, regułach etycznych. Kodeks będzie zbiorem wytycznych codziennego postępowania zawodowego pracowników.

 

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

Opracowanie i wdrożenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
Celem zadania jest opracowanie wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i przyjęcie go przez radę w formie uchwały. Program ten powstać ma przy udziale organizacji i określać ma takie elementy jak: zakres i formy współpracy, sposób dotowania, powołany zostanie koordynator ds. współpracy, oraz ustalony harmonogram spotkań władz gminy z organizacjami.

 

ZASADA PRZEWIDYWALNOŚCI

Opracowanie krótkiego materiału przybliżającego mieszkańcom istniejący w gminie aktualny strategiczny dokument rozwojowy.
Zadanie polega na opracowaniu krótkiego materiału, w którym mieszkańcy zostaną skutecznie poinformowani o głównych założeniach rozwojowych gminy. W materiale tym zawierać się mają informacje o wszystkich obszarach działania gminy w perspektywie wieloletniej.

 

ZASADY FACHOWOŚCI

1.Wprowadzenie procedur naboru na każdy wakat w urzędzie. Procedura musi zawierać wymóg konkursów na stanowiska kierownicze.
Celem zadania jest zagwarantowanie równego dostępu do stanowisk pracy i weryfikacja kandydatów na pracowników w oparciu o kryterium fachowości. Procedura określać ma czynności od przygotowania naboru do wyłonienia kandydata takie jak przygotowanie rekrutacji, podanie do publicznej wiadomości informacji o naborze, kryteria naboru itp.

2. Obowiązkowe szkolenie proceduralne po wyborach oraz tematyczne szkolenia dla rady przynajmniej raz w roku.
Celem zadania jest lepsze przygotowanie radnych do wykonywania zadań  poprzez wprowadzenie obowiązkowego szkolenia dla radnych po wyborach i tematycznego raz w roku.

  

W RAMACH ZASADY ROZLICZALNOŚCI

1. Urząd przygotuje i rozpropaguje książeczkę (coroczny informator budżetowy dla mieszkańców) pt. "Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy".
Celem tego zadania jest umożliwienie mieszkańcom uzyskania informacji o tym, jak zaprojektowano budżet na kolejny rok oraz o rozliczeniu budżetu z roku poprzedniego. W książeczce będą zawierać się informacje o tym jak tworzony jest budżet oraz jak kształtują się dochody i wydatki.


deklaracja dostępności | frysztak w sieci | mapy i plany | przydatne adresy

© Urząd Gminy Frysztak