[X]  

[X]  

[X]  

[X]  

[X]  

[X]  

[X]  

[X]  

Gmina Frysztak informuje, że nasza strona www korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. W programie do przeglądania internetu można zmienić ustawienia dotyczące polityki cookies. Korzystanie ze stron Gminy Frysztak oznacza akceptację wszystkich informacji zapisywanych w pamięci urządzenia przy pomocy plików cookie.

[Zamknij]
STRONA GŁÓWNA
img_EBOM img_ENALEZNOSCI img_FRYSZTAK24 Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak


Imieniny: Dory, Gerarda, Maryny

Ostanio zaktualizowano: Wydarzenia, Gospodarka odpadami


img_AKTUAL
img_SRUN
img_INF
img_ORG
img_HISTORIA
img_GOSP
img_LOK
img_WYD
img_GALERIA
img_OSWIATA"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" pn.
"Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej nr 112159R w miejscowości Gogołów w km 7+320÷8+280"

Inwestycja mająca na celu poprawę warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę drogi gminnej o numerze 112159R w miejscowości Gogołów na odcinku 0,960km współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020
Operacja obejmuje swym zakresem roboty budowlane, których przedmiotem jest modernizacja (przebudowa) drogi gminnej nr 112159R w miejscowości Gogołów w km 7+320÷8+280 o łącznej długości 960m.
W ramach operacji planuje się wykonanie robót budowlanych polegających m. in. na:
- wykonaniu robót przygotowawczych (usuniecie humusu, rozbiórka uszkodzonych przepustów);
- wykonaniu odwodnienia korpusu drogowego (ułożenie przepustów, umocnienie rowów, umocnienie skarp);
- wykonaniu podbudowy (mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża, wzmocnienie podłoża, wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszyw łamanych, skropienie asfaltem nawierzchni drogowej);
- wykonanie nawierzchni (ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, skropienie drogi asfaltem, ułożenie warstwy ścieralnej, umocnienie poboczy, umocnienie zjazdów do gospodarstw).
Efektem operacji będzie zmodernizowana droga o długości 0,960km.
Koszt realizacji operacji: 506 710,24zł
Koszty kwalifikowalne operacji: 471 441,84zł
Pomoc ze środków "EFRROW": 299 978,00zł.
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego oraz zapytania ofertowego na nadzór w/w zadania:
Koszt całkowity operacji wyniósł: 377 928,15zł
Koszty kwalifikowalne operacji : 351 887, 82zł
Pomoc ze środków EFRROW: 223 906 00zł


deklaracja dostępności | frysztak w sieci | mapy i plany | przydatne adresy

© Urząd Gminy Frysztak