[X]  

[X]  

[X]  

[X]  

[X]  

[X]  

[X]  

[X]  

Gmina Frysztak informuje, że nasza strona www korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. W programie do przeglądania internetu można zmienić ustawienia dotyczące polityki cookies. Korzystanie ze stron Gminy Frysztak oznacza akceptację wszystkich informacji zapisywanych w pamięci urządzenia przy pomocy plików cookie.

[Zamknij]
STRONA GŁÓWNA
img_EBOM img_ENALEZNOSCI img_FRYSZTAK24 Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak


Imieniny: Dory, Gerarda, Maryny

Ostanio zaktualizowano: Wydarzenia, Gospodarka odpadami


img_AKTUAL
img_SRUN
img_INF
img_ORG
img_HISTORIA
img_GOSP
img_LOK
img_WYD
img_GALERIA
img_OSWIATA"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" pn.
"Modernizacja (przebudowa) dróg we Frysztaku"

Inwestycja mająca na celu poprawę warunków komunikacyjnych, połączenie istniejących jednostek osadniczych z drogą publiczną oraz ułatwienie mieszkańcom dostępu do budynków użyteczności publicznej poprzez przebudowę drogi o długości 0,550km współfinansowana ze Środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020
Operacja obejmuje swym zakresem wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie ulic Samolewicza, Gołębiowskiego i Parkowej w miejscowości Frysztak. Prace polegać będą głównie na przebudowie nawierzchni, przebudowie istniejącego oświetlenia oraz przebudowie odwodnienia ulic (kanalizacji deszczowej).
Przy przebudowie ulic:
- wykonane zostaną nowe warstwy podbudowy,
- wykonana będzie nawierzchnia z kostki brukowej,
- w ciągu ulicy Parkowej przebudowane zostaną schody terenowe oraz wykonana będzie nawierzchnia bitumiczna drogi,
- wykonana będzie kanalizacja deszczowa w ciągach ulic Parkowej, Gołębiowskiego i Samolewicza z rur PCV z montażem studzienek,
- przebudowane zostanie oświetlenie ulic na latarnie stylizowane.
Efektem operacji będzie zmodernizowana droga o długości 0,550km.
Koszt całkowity operacji: 975 617,43zł
Koszty kwalifikowalne operacji: 819 979,07zł
Pomoc ze Środków "EFRROW": 521 752,00zł
W wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego oraz zapytania ofertowego na nadzór inwestorski w/w zadania:
Koszt całkowity operacji wyniósł: 695 729,98zł
Koszty kwalifikowalne operacji: 583 820,88zł
Pomoc ze środków "EFRROW": 371 485zł


deklaracja dostępności | frysztak w sieci | mapy i plany | przydatne adresy

© Urząd Gminy Frysztak