[X]  

[X]  

[X]  

[X]  

[X]  

[X]  

[X]  

[X]  

Gmina Frysztak informuje, że nasza strona www korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. W programie do przeglądania internetu można zmienić ustawienia dotyczące polityki cookies. Korzystanie ze stron Gminy Frysztak oznacza akceptację wszystkich informacji zapisywanych w pamięci urządzenia przy pomocy plików cookie.

[Zamknij]
STRONA GŁÓWNA
img_EBOM img_ENALEZNOSCI img_FRYSZTAK24 Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak


Imieniny: Dory, Gerarda, Maryny

Ostanio zaktualizowano: Wydarzenia, Gospodarka odpadami


img_AKTUAL
img_SRUN
img_INF
img_ORG
img_HISTORIA
img_GOSP
img_LOK
img_WYD
img_GALERIA
img_OSWIATA"E-Usługi Gmin i Miast Podkarpackich - II etap".

Wartość ogółem projektu: 1 555 359,60zł
Wydatki kwalifikowane: 1 536 965,58zł
Wartość dofinansowania: 1 306 420,67zł (85% wydatków kwalifikowanych)
Wkład własny w wydatkach kwalifikowanych - 230 544,91zł, w tym:

 • Gmina Miasto Krosno - 115 260,07zł

 • Gmina Frysztak - 55 656,29zł

 • Gmina Rymanów - 59 628,55zł

Okres realizacji projektu - od 30.03.2017r. do 30.06.2018r.,
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II. Cyfrowe Podkarpackie, Działanie 2.1. Podniesienie efektywności i dostępności e-usług na podstawie Umowy o dofinansowanie nr RPPK.02.01.00-18-0068/16-00 z dnia 17.03.2017r.
Przedmiotem projektu jest wdrożenie nowych wydajnych narzędzi informatycznych, które znacząco poprawią jakość świadczonych e- usług w zakresie administracji na terenie Gminy Miasto Krosno, Gminy Frysztak i Gminy Rymanów oraz poziom i dostępność tych usług. Partnerami projektu są: Gmina Frysztak i Gmina Rymanów.
Cel główny projektu "E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap" sformułowano jako "Zapewnienie mieszkańcom Podkarpacia lepszego dostępu do szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną poprzez wzrost ilości i jakości świadczonych e-Usług".
W wyniku realizacji projektu wdrożone zostaną:

w Urzędzie Miasta Krosna:

 • Portal interesanta wraz z aplikacją mobilną.

 • Portal inwestora.

 • Portal konsultacji społecznych.

 • Portal związany z budżetem partycypacyjnym.

 • System obsługi Rady Miasta.

w Urzędzie Gminy Frysztak:

 • Portal interesanta wraz z aplikacją mobilną.

 • Portal konsultacji społecznych.

 • System obsługi Rady Gminy.

 • System e-dziennik w szkołach z terenu Gminy.

w Urzędzie Gminy Rymanów:

 • Portal interesanta wraz z aplikacją mobilną.

 • System zgłaszania usterek "Naprawmy to".

 • System obsługi Rady Gminy.

Oprócz planowanych do wdrożenia systemów informatycznych i uruchomienia w ich obszarze e-usług, w projekcie zaplanowano również zakup sprzętu informatycznego, przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa oraz wdrożenie Polityki Bezpieczeństwa Informacji.


deklaracja dostępności | frysztak w sieci | mapy i plany | przydatne adresy

© Urząd Gminy Frysztak