ROZWÓJ KOMPETENCJI CYFROWYCH W GMINE FRYSZTAK

http://www.frysztak.pl/szkolenia

Aktualności

Informacje o projekcie

Kontakt

Dokumenty do pobrania

Informacje o projekcie

Projekt "Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Frysztak" realizowany jest w ramach Działania 3.1 "Działanie szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych" Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Celem głównym projektu jest przeprowadzenie na terenie Gminy Frysztak szkoleń rozwijających kompetencje cyfrowe, zwiększających stopień oraz poprawę umiejętności korzystania z internetu, w tym z e-usług publicznych u 336 osób, które ukończyły 25 rok życia i zamieszkują teren gminy. Cel główny idealnie wpisuje się w poprzednio zrealizowane projekty (E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich etap I i etap II) w ramach których zostały wdrożone e-usługi w Urzędzie gminy Frysztak np. e-należności, elektroniczne formularze podatkowe, e-system konsultacji społecznych oraz dzienniki elektroniczne w szkołach. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

  1. rozwój podstawowych kompetencji cyfrowych jak korzystanie z poczty elektronicznej czy serwisów www (poprzez naukę obsługi komputera i internetu jak też rozwijanie umiejętności znacznie bardziej zaawansowanych),

  2. nabycie umiejętności korzystania z e-usług.

Termin realizacji projketu: 1 październik 2018 do 31 marzec 2019 roku.

W ramach projektu został pozyskany grant w wysokości 150 000,00 zł


© Gmina Frysztak 2018