ROZWÓJ KOMPETENCJI CYFROWYCH W GMINE FRYSZTAK

http://www.frysztak.pl/szkolenia

Aktualności

Informacje o projekcie

Kontakt

Dokumenty do pobrania

Aktualności
INFORMACJA - 21.11.2018

W dniu (12.11.2018) wystartowała pierwsza tura szkoleń. Szkolenia odbywają się w Szkole Podstawowej w Gliniku Górnym, w Szkole Podstawowej we Frysztaku, w Szkole Podstawej w Cieszynie oraz w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji we Frysztaku. W szkoleniach uczestniczy 108 mieszkańców Gminy Frysztak. Szkolenia odbywają się w 9 grupach 12 osobowych.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w szkoleniach zapraszamy do zgłoszenia. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w zakładce "Dokumenty do pobrania".

INFORMACJA - 17.10.2018

Szanowni Mieszkańcy Gminy Frysztak zapraszamy do zgłaszania uczestnictwa w szkoleniach. Ilość miejsc jest ograniczona, dokumenty potrzebne do zgłoszenia można pobrać z zakładki Dokumenty do pobrania ze strony projektu. Regulamin rekrutacji dostępny jest tutaj.
Wypełnione dokumenty należy dostarczyć do Biura projektu we Frysztaku, ul. ks. Wojciecha Blajera 20, pokój 21.

INFORMACJA - 11.10.2018

W dniu 11.10.2018 została podpisana umowa o powierzenie grantu nr 2/4/2018 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Prioretytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1 "Działana szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych" dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej", pmiędzy Gminą Frysztak Grantobiorcą a Operatorem Wójewództwem Lubleskim.
W ramach grantu zostanie przeszkolonych 336 osób w zakresie korzystania z internetu w tym z e-usług.


© Gmina Frysztak 2018