Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

  1. Klub dziecięcy ZA-BAWNI
NAZWA I ADRES:ZA-BAWNI SPÓŁKA Z O.O., 38-130 Frysztak, Kobyle 164
NIP:8191669243
NAZWA I MIEJSCE PROWADZENIA:NIEPUBLICZNY KLUB MALUCHA ZA-BAWNI, 38-130 Frysztak, Glinik Średni 21A
GODZINY PRACY:od poniedziałki do piątku od 7:00 do 17:00
ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ:zabawni@zabawni.edu.pl
NR TELEFONU:17 7157767
LICZBA MIEJSC W KLUBIE DZIECIĘCYM:30
LICZBA DZIECI ZAPISANYCH:22
OPŁATA ZA WYŻYWIENIE DZIENNE:12,00zł
OPŁATA ZA POBYT MIESIĘCZNY:470,00zł
DOSTOSOWANIE DO POTRZEB DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH WYMAGAJĄCYCH SZCZEGÓLNEJ OPIEKI:nie