[X]  

[X]  

Gmina Frysztak informuje, że nasza strona www korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. W programie do przeglądania internetu można zmienić ustawienia dotyczące polityki cookies. Korzystanie ze stron Gminy Frysztak oznacza akceptację wszystkich informacji zapisywanych w pamięci urządzenia przy pomocy plików cookie.

[Zamknij]
STRONA GŁÓWNA


Imieniny: Augustyna, Ingi, Jaromira

Ostanio zaktualizowano: Wydarzenia, Gospodarka odpadamiTablica Ogłoszeń UG Frysztak
INFORMACJA - 25.05.2017

Wójt Gminy Frysztak informuje , że ze względu na realizację projektu pn:
"Modernizacja (przebudowa) dróg we Frysztaku"

obejmującego przebudowę ulicy Jana Samolewicza, Franciszka Grzegorza Gołębiowskiego oraz Parkowej wystąpią utrudnienia w dojeździe do posesji oraz sklepów i zakładów związane z wyłączeniem z ruchu części odcinków dróg.
Wyłączenia związane są z przystąpieniem do wykonywania korytowania dróg wraz z podbudową pod realizacje ostatniego etapu związanego z wykonaniem jezdni i ciągów pieszych z kostki brukowej.
Wykonawca robót dołoży wszelkich starań aby wykonywanie tych prac było jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców i korzystających z dojazdów, jednak wyłączenie poszczególnych odcinków robót z ruchu na czas ich realizacji jest niezbędne do prawidłowego zrealizowania robót.
Prosimy o wyrozumiałość w związku z powstałymi uciążliwościami, a ze strony Inwestora deklarujemy współpracę w kierunku dołożenia wszelkich starań w zakresie zrealizowania inwestycji zgodnie z założeniami projektowymi i ewentualnymi uzgodnieniami z właścicielami posesji przyległych do w/w ulic.

Wójt
Jan Ziarnik

INFORMACJA - 24.05.2017

ZAPROSZENIE
NA XXXI SESJĘ RADY GMINY

Mieszkańcy Gminy Frysztak, zapraszam na XXXI sesję Rady Gminy Frysztak w dniu 31 maja 2017r. o godzinie 10:00 w sali budynku wiejskim w Lubli.
[więcej...]
Przepraszamy ale, ze względu na wyjazdową sesję nie będzie transmisji online.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Kwiatek

INFORMACJA - 18.05.2017

KOMISJE RADY GMINY FRYSZTAK

Przewodniczący komisji Rady Gminy Frysztak zapraszają wszystkich zainteresowanych na posiedzenia poszczególnych komisji zgodnie z harmonogramem

INFORMACJA - 18.05.2017

ĆWICZENIA ALARMOWANIA

Informuje się mieszkańców Gminy Frysztak, że w dniu 23 maja 2017r. odbędzie się trening systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej o zagrożenach w ramach ćwiczenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pk. "WISŁA 2017".
W ramach treningu zostanie przeprowadzona głośna próba uruchamiania sysytemów alarmowych (syren) i zostaną wyemitowane sygnały:
1. godz. 13:00 - "ogłoszenie alarmu" - sygnał syren modulowany trwający przez okres 3 minut.
2. godz. 13:15 - "odwołanie alarmu" - sygnał syren ciągły trwający przez okres 3 minut.

Wójt Gminy Frysztak
Jan Ziarnik

INFORMACJA - 17.05.2017

INFORMACJA DLA INTERESANTÓW

Informuję, że Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół mogą w dniu 19.05.2017r. (piątek) obsługiwać interesantów w ograniczonym zakresie ze względu na brak prądu w budynku urzędu.

Wójt Gminy Frysztak
Jan Ziarnik

INFORMACJA - 11.05.2017

INFORMACJA O POSIEDZENIU
GMINNEJ KOMICJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych odbędzie się dnia 22 maja 2017r. /poniedziałek/ o godz. 15.30, pokój nr 5 Urzędu Gminy Frysztak.

INFORMACJA - 29.04.2017

INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU II KONSULTACJI SPOŁECZNYCH


Wójt Gminy Frysztak zawiadamia o rozpoczęciu II konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Frysztak na lata 2016-2022
[więcej...]

INFORMACJA - 26.04.2017

Powiatowy Lekarz Weterynarii przekazuje w załączeniu numery służbowych telefonów pracowników Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Strzyżowie oraz dane adresowe urzędowych lekarzy weterynarii upoważnionych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii do:

  • Badania zwierząt oraz wystawiania świadectw zdrowia w obrocie krajowym;

  • Badanie zwierząt rzeźnych i mięsa na użytek własny;

  • Szczepień ochronnych i badań rozpoznawcyzch;

  • Pobierania prób do badań.

[więcej...]

INFORMACJA - 24.04.2017

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA DOFINANSOWANIA NA USUWANIE AZBESTU

W związku z realizacją projektu w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pod nazwą "SYSTEM - wspieranie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW, Część I - Usuwanie wyrobów zawierających azbest" Wójt gminy Frysztak informuje, że w dalszym ciągu można składać wnioski o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Frysztak. O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby fizyczne. [więcej...]
Wzór Oświadczenia
Wzór Wniosku

INFORMACJA - 21.04.2017

Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Strzyżowie informuje, że Biuro Powiatowe przyjmuje wnioski o przyznanie płatności obszarowych na 2017 rok w nstępujacych godzinach:
- od 24 do 28 kwietnia w godzinach 7:30 do 18:30
- od 2 do 15 maja w godzinach 6:00 do 20:00.
Sprawy związane z identyfikacją i rejestracją zwierząt obsługiwane będą w godzinach od 7:30 do 15:30.

INFORMACJA - 21.04.2017

ZAPROSZENIE
NA XXX SESJĘ RADY GMINY

Mieszkańcy Gminy Frysztak, zapraszam na XXX sesję Rady Gminy Frysztak w dniu 28 kwietnia 2017r. o godzinie 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
[więcej...]
Zapraszam również na transmisję na żywo XXX sesji Rady Gminy Frysztak, w dniu 28 kwietnia, która dostępna będzie pod linkiem Transmisja on-line

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Kwiatek

INFORMACJA - 13.04.2017

INFORMACJA O POSIEDZENIU
GMINNEJ KOMICJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych odbędzie się dnia 24 kwietnia 2017r. /poniedziałek/ o godz. 15.30, pokój nr 5 Urzędu Gminy Frysztak.

INFORMACJA - 12.04.2017

KOMISJE RADY GMINY FRYSZTAK

Przewodniczący komisji Rady Gminy Frysztak zapraszają wszystkich zainteresowanych na posiedzenia poszczególnych komisji zgodnie z harmonogramem

INFORMACJA - 06.04.2017

KOMUNIKAT - UTRZYMYWANIE DROBIU

Wójt Gminy Frysztak informuje, że z dniem 07.04.2017 roku weszło w życie rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie złagodzenia restrykcji w zakresie utrzymywania drobiu w pomieszczeniach zamkniętych od dnia dzisiejszego nie obowiązuje m.in. nakaz utrzymywania drobiu w zamkniętych obiektach budowlanych. Treść nowego rozporządzenia

INFORMACJA - 06.04.2017

AKTUALIZACJA PLANÓW GOSPODAROWANIA WODAMI NA OBSZARACH DORZECZY I PROGRAMU WODNO- ŚRODOWISKOWEGO KRAJU.

Szanowni mieszkańcy Gminy informujemy o aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (aPGW) i programu wodno- środowiskowego kraju (aPWŚK).
Dokumenty związane z dokonanymi aktualizacjami dostępne są na stronie internetowej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (KZGW): http://www.kzgw.gov.pl/pl/Aktualizacja-programu-wodno-srodowiskowego-kraju.html oraz http://kzgw.gov.pl/pl/Wiadomosci/Baza-danych-i-geobaza-do-aktualizacji-planow-gospodarowania-wodami-na-obszarach-dorzeczy.html
Pismo Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej

INFORMACJA - 06.04.2017

AKCJA SZCZEPIENIA LISÓW WOLNO ŻYJĄCYCH

Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje o planowanej w dniach 4 - 13 kwietnia 2017r. akcji doustnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.
Prowadzone szczepienie obejmuje w całości teren województwa podkarpackiego. [więcej...]

INFORMACJA - 28.03.2017

INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH


Wójt Gminy Frysztak informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Frysztak.
[więcej...]

INFORMACJA - 24.03.2017

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2017/2018

Zasady, kryteria i terminy rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Frysztak na rok szkolny 2017/2018. Szczegółowe informacje przydatne w okresie rekrutacji, niezbędne formularze i dokumenty będą dostępne w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Frysztak. [więcej...]
Uchwała Rady Gminy Nr XXVIII/221/2017 z dnia 21.03.2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i odddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Frysztak.

INFORMACJA - 23.03.2017

TARGI PRACY

Podkarpacka Wojewódzka Komenda OHP w Rzeszowie Punkt Pośrednictwa Pracy OHP w Strzyżowie, Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie, Liceum Ogólnokształcące w Strzyżowie zapraszają na targi pracy w dniu 04 kwietnia 2017 w godzinach 10:00 - 13:00, Tagi odbędą sie w Zespóle Szkół Technicznych w Strzyżowie, ul. Mickiewicza 11 Hala gimnastyczna budynek C. [więcej...]

INFORMACJA - 23.03.2017

XVIII Międzynarodowy Rodzinny Truniej w Tenisie Stołowym PRO FAMILIA CUP 2017

Towarzystwo Sportowe "Pro-Familia" zaprasza na XVIII Międzynarodowy Rodzinny Turniej w Tenisie Stołowym, 21.05.2017 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Frysztaku [więcej...]

INFORMACJA - 23.03.2017

ZAPROSZENIE
NA XXIX SESJĘ RADY GMINY

Mieszkańcy Gminy Frysztak, zapraszam na XXIX sesję Rady Gminy Frysztak w dniu 30 marca 2017r. o godzinie 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
[więcej...]
Zapraszam również na transmisję na żywo XXIX sesji Rady Gminy Frysztak, która dostępna będzie pod linkiem Transmisja on-line

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Kwiatek

INFORMACJA - 22.03.2017

TARGI PRACY DĘBICA 2017

Organizatorzy Targów Pracy Starostwo Powiatowe, Powiatowy Urząd Pracy, Urząd Miejski w Dębicy, Urząd Gminy Dębica, Wojewódzki Urząd Pracy, Podkarpacka Wojewódzka Komenda OHP w Rzeszowie oraz Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy zapraszają do udziału w TARGACH PRACY DĘBICA 2017. Targi odbędzą się 5 kwietnia 2017 r. (środa) w godz. 10.00 - 13.00 w hali sportowej ZSZ nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy (ul. Rzeszowska 78). [więcej...]

OGŁOSZENIE - 22.03.2017

OGŁOSZENIE GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO !

Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku informuje mieszkańców Frysztaka korzystających z wodociągu komunalnego na ul. Wybickiego, ul. Piętniewicza oraz Osiedlu Jana Pawła II, że w dniu 25.03.2017r. (sobota) w godz. 11.00. do 15.00 z powodu planowanego wyłączenia zasilania elektrycznego przez Zakład Energetyczny wystąpi przerwa w dostawie wody do odbiorców. Wyłączenie energii dotyczy przepompowni wody na ul. Piętniewicza.

INFORMACJA - 21.03.2017

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYH


Wójt Gminy Frysztak zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Frysztak.
Na podstawie art. 11 ust. 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r., o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777) Wójt Gminy Frysztak informuje o terminie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Frysztak. [więcej...]

OGŁOSZENIE - 21.03.2017

OGŁOSZENIE GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO !

Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku informuje mieszkańców Frysztaka korzystających z wodociągu komunalnego, że ze względu na przebudowę dróg w centrum Frysztaka mogą wystąpić przerwy w dostawie wody do odbiorców.
Nasz zakład we współpracy głównym wykonawcą robót wznowił sukcesywną wymianę przyłączy wodociągowych na ul. Gołębiowskiego. Ze względu na zakres prac, przerwy w dostawie wody mogą dotyczyć mieszkańców ul. Gołębiowskiego, ul. Samolewicza, ul M. Frysztackiego (od strony ul. Gołębiowskiego). Możliwe są również przerwy w dostawie wody dotyczące wszystkich odbiorców korzystających z wodociągu komunalnego.
Zapewniamy Państwa, że dołożymy wszelkich starań aby zminimalizować uciążliwości spowodowane przerwami w dostawie wody.
Za wszelkie problemy spowodowane chwilowym brakiem wody przepraszamy.

INFORMACJA - 21.03.2017

PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE W 2017 ROKU

Mieszkańcy Gminy wniosek wraz z wymaganymi załącznikami (dokumnetami), w tym wypełnionym materiałem graficznym będzie można złożyć od dnia 15 marca do dnia 15 maja br.
Wniosek o przyznanie płatności wraz z załącznikami może być także złożony w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków tj. do dnia 10 czerwca 2017r. jednak za każdy dzień roboczy opoźnienia, licząc od dnia 16 maja 2017r., stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności [więcej...]

INFORMACJA - 20.03.2017

ZAPROSZENIE
NA XXVIII SESJĘ RADY GMINY

Mieszkańcy Gminy Frysztak, zapraszam na XXVIII sesję Rady Gminy Frysztak w dniu 21 marca 2017r. o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
[więcej...]
Zapraszam również na transmisję na żywo XXVIII sesji Rady Gminy Frysztak, która dostępna będzie pod linkiem Transmisja on-line

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Kwiatek

INFORMACJA - 20.03.2017

Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów mleka i świń.

Agencja Rynku Rolnego informuje, że od dnia 18 marca do dnia 7 kwietnia 2017r. można składać wnioski o udzielenie pomocy w ramach poniższych mechanizmów uruchomionych w oparciu o przepisy dotyczące nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i świń: [więcej...]

INFORMACJA - 17.03.2017

KOMISJE RADY GMINY FRYSZTAK

Przewodniczący komisji Rady Gminy Frysztak zapraszają wszystkich zainteresowanych na posiedzenia poszczególnych komisji zgodnie z harmonogramem

INFORMACJA - 13.03.2017

INFORMACJA

Działając na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 465 ze zm.) oraz art 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 23) informuję, że w dniu 08.03.2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie , 38-100 Strzyżów, ul. Łukasiewicza 33 w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację istniejącego mostu w ciągu drogi powiatowej Cieszyna - Stępina - Huta Gogołowska [więcej...]

INFORMACJA - 07.03.2017

KOMISJE RADY GMINY FRYSZTAK

Przewodniczący komisji Rady Gminy Frysztak zapraszają wszystkich zainteresowanych na posiedzenia poszczególnych komisji zgodnie z harmonogramem

INFORMACJA - 06.03.2017

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW
DOTYCZĄCA WAŻNOŚCI DOWODÓW OSOBISTYCH

Informuje się mieszkańców gminy Frysztak o tym, że w roku 2017 upływa 10 letni termin ważności dużej liczby dowodów osobistych.
Zmieniona ustawa o dowodach osobistych obowiązująca od 1 marca 2015r. zniosła obowiązek w zakresie powiadamiania przez Urząd Gminy o terminie upływu ważności dowodów osobistych.
W związku z powyższym prosi się mieszkańców o sprawdzanie daty ważności dowodów osobistych i co najmniej miesiąc przed upływem tego terminu złożenie wniosku o nowy dowód osobisty.
Wnioski i informacje w tej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Frysztak ul. Ks. Wojciecha Blajera 20 pok. 12, tel.17 2777110 wew. 312.

Wójt Gminy Frysztak
Jan Ziarnik

INFORMACJA - 02.03.2017

Uwaga Posiadacze Zwierząt !

Zmiany do ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt... [więcej...]

INFORMACJA - 02.03.2017

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU

Główny Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 u ptaków dzikich (Polska, Chorwacja, Szwajacaria, Dania, Holandia), jak i drobiu (Polska, Niemcy, Węgry, Austria, Dania).
Wobec powyższego hodowcy powinni zachować szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa gryoy do gospodarstwa,... [więcej...]

INFORMACJA - 02.03.2017

UWAGA!!!
OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA SPISU ZWIERZĄT

Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóz i świń) zobowiązany jest do dokonania spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada - co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie poźniej jednak niż w dniu 31 grudnia. Spisy za 2016 rok posiadacze mają obowiązek złożyć najpoźniej do 31 marca 2017r.

 
Urząd Gminy
Rada Gminy
GOK
Biblioteka Publiczna
Szkoły
Parafie
Opieka zdrowotna
Symbole Gminy
Rozkład PKS i PKP

Aktualne wydanie
Archiwum

*Strategia 2007-2015
*Praktyczne uwagi
*Usługi dla osób starszych
*Potrzebne dokumenty
*Strategia prezentacja *Działania zrealizowane w Gminie Frysztak od 2008r.

*Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Frysztak
*Strategia Rozwoju Gminy Frysztak
*Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Frysztak
*Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Frysztak

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak


Przejrzysta Polska

galerie zdjęć | wydarzenia | frysztak w sieci | mapy i plany | przydatne adresy

© Urząd Gminy Frysztak