Szkoły i placówki niepubliczne

Wpisane do ewidencji w Gminie Frysztak

Niepubliczne Przedszkole „ZA-BAWNI”
ADRES: Glinik Średni 21a, 38-130 Frysztak
tel. 17 71 57 767
Strona WWW:
Adres e-mail: zabawni@zabawni.edu.pl