Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gliniku Dolnym

Selektywnie zbierane odpady (z wyjątkiem  odpadów zmieszanych) mogą być dostarczane we własnym zakresie do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gliniku Dolnym 100A. Zadania związane funkcjonowaniem PSZOK wykonuje Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku ul. Mostowa 24, 38-130 Frysztak.

Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) czynny jest w godzinach:

 1. Od kwietnia do września
  • środa od godziny 12:00 do 19:00
  • sobota od godziny 9:00 do 14:00
 2. Od października do marca
  • środa od godziny 12:00 do 17:00
  • sobota od godziny 9:00 do 14:00

Szczegółowe zasady funkcjonowania PSZOK określają poniższe zarządzenia.

 1. Nr V/205/2020 z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Frysztak.
 2. Nr V/206/2020 z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Karty Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych w Gminie Frysztak.