Szkoły i placówki publiczne

Szkoły na terenie Gminy Frysztak

Szkoła Podstawowa nr 1 we Frysztaku im. Józefa Wybickiego
Adres: ul. Józefa Piętniewicza 7, 38-130 Frysztak
tel. 17 27 60 072
Strona WWW: http://sp.frysztak.pl
Adres e-mail: szkola@sp1.frysztak.edu.pl
Dyrektor: Beata Madej


Szkoła Podstawowa w Cieszynie
Adres: Cieszyna 76, 38-125 Stępina
tel. 17 27 75 039
Strona WWW: https://cieszynaszk.edupage.org/
Adres e-mail: spcieszyna@spcieszyna.edu.pl
Dyrektor: Jolanta Dybaś


Szkoła Podstawowa w Gliniku Górnym
Adres: Glinik Górny 30, 38-131 Gogołów
tel. 17 27 78 306
Strona WWW: http://www.spglinikgorny.szkolna.net/
Adres e-mail: szkola@spglinikgorny.edu.pl
Dyrektor: Krzysztof Stasiowski


Zespół Szkół w Lubli
Adres: Lubla 328, 38-130 Frysztak
tel. 17 27 78 205
Strona WWW: http://lublaszk.edupage.org/
Adres e-mail: splubla@splubla.edu.pl
Dyrektor: Anna Szteliga


Zespół Szkół w Gogołowie
Adres: Gogołów 316, 38-131 Gogołów
tel. 17 27 78 301
Strona WWW: www.zsgogolow.pl
Adres e-mail: szkola@spgogolow.edu.pl
Dyrektor: Tomasz Laskowski


Zespół Szkół w Stępinie
Adres: Stępina 54, 38-125 Stępina
tel. 17 27 75 805
Strona WWW: www.stepina.pl
Adres e-mail: sekretariat@spstepina.edu.pl
Dyrektor: Waldemar Błażejowski


Przedszkole Publiczne nr 1 we Frysztaku
Adres: ul. Wybickiego 5, 38-130 Frysztak
tel. 17 27 77 032
Strona WWW: przedszkole.frysztak.pl
Adres e-mail: przeszkole@pp1.frysztak.pl
Dyrektor: Małgorzata Sokołowska