[X]  

[X]  

[X]  

[X]  

[X]  

[X]  

Gmina Frysztak informuje, że nasza strona www korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. W programie do przeglądania internetu można zmienić ustawienia dotyczące polityki cookies. Korzystanie ze stron Gminy Frysztak oznacza akceptację wszystkich informacji zapisywanych w pamięci urządzenia przy pomocy plików cookie.

[Zamknij]
STRONA GŁÓWNA
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak


Imieniny: Anity, Elizy, Mirona

Ostanio zaktualizowano: Wydarzenia, Gospodarka odpadami


Tablica Ogłoszeń UG Frysztak
INFORMACJA - 13.08.2019

Komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

INFORMACJA - 13.08.2019

STYPENDIUM SZKOLNE 2019/2020

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020 można składać od 01 do 15 września 2019r.
W przypadku:
1) uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego - do dnia 15 lutego danego roku szkolnego,
2) słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego w Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół we Frysztaku (Urząd Gminy Frysztak) pok. nr 18, tel. 17-2777 015.
Druki wniosków do pobrania w Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół we Frysztaku - Urząd Gminy pok. nr 18 oraz na stronie internetowej www.frysztak.pl w zakładce oświata.

INFORMACJA - 13.08.2019

Komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

INFORMACJA - 12.08.2019

Komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

INFORMACJA - 06.08.2019

Komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

INFORMACJA - 06.08.2019

INFORMACJA - 01.08.2019

STOWARZYSZENIE "CRAS" - CENTRUM ROZWOJU AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ
ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
"DOBRY KROK W PRZYSZŁOŚĆ!"

Projetk skierowany jest do osób, które:

  • zamieszkują na terenie województwa podkarpackiego,

  • ukończyły 30 lat,

  • są osobami bezrobotnymi niezarejestrowanymi lub zarejestrowanymi w Powiatowym Urzędzie Pracy,

  • posiadają niskie kwalifikacje, tj. wykształcenie co najwyżej średnie,

  • nie są rolnikami/domownikami rolnika, ubezpieczonymi w KRUS posiadającymi 2 lub więcej hektary przeliczeniowe gruntu.

[więcej...]

INFORMACJA - 29.07.2019

Komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

INFORMACJA - 09.07.2019

Szkolenie Certyfikowanego instalatora systemów fotowoltaicznych z uprawnieniami elektroenergetycznymi do 1kV

Szanowni Mieszkańcy Gminny,
Firma On Sp. z o.o. realizuje bezpłatnie dla osób w wieku 50+, zamieszkujących województwo Podkarpackie, szkolenie na Certyfikowanego instalatora systemów fotowoltaicznych z uprawnieniami elektroenergetycznymi do 1kV finansowanego w ramach relizowanego projektu unijnego "Zostań certyfikowanym instalatorem odnawialnych źródeł energii".
Szkolenie realizowane będzie w dniach 24-28 lipiec 2019 - część dotycząca uprawnień elektroenegetycznych oraz 2-4 sierpień 2019 - część dotycząca sysetmów fotowoltaicznych.
Poniżej doumenty zgłoszeniowe do pobrania

  1. Formularz zgłoszeniowy - PDF

  2. Formularz zgłoszeniowy - Word

  3. Oświadczenie uczestnika RODO - PDF

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 795 114 089


INFORMACJA - 27.06.2019

Komunikat Gminnego Zakładu Komunalnego

Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku przekazuje decyzje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzyżowie w sprawie przeydatności wody do spożycia.

[więcej...]


INFORMACJA - 26.06.2019

INFORMACJA - 26.06.2019

INFORMACJA - 21.06.2019

Dni Ziemi Frysztackiej 2019 - NOWY PROGRAM

Z PRZYCZYN NIEZALEŻNYCH OD ORGANIZATORÓW ULEGŁ ZMIANIE PROGRAM TEGOROCZNYCH DNI ZIEMI FRYSZTACKIEJ, ale.. WSZYSTKIE GWIAZDY ZAGRAJĄ!!!!!! Zapraszamy do zapoznania się z nową ramówką i do zobaczenia 29 i 30 czerwca.
Plakat

INFORMACJA - 21.06.2019

ZAPROSZENIE
NA IX SESJĘ RADY GMINY

Mieszkańcy Gminy Frysztak, zapraszam na IX sesję Rady Gminy Frysztak w dniu 28 czerwca 2019r. o godzinie 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
[więcej...]
Transmisja na żywo z sesji Rady Gminy Frysztak, dostępna będzie pod linkiem http://frysztak.pl/RadaGminy/Sesja-online.html

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Król

INFORMACJA - 19.06.2019

Portal Elektoniczne Biuro Mieszkańca

Szanowni mieszkańcy,
uruchomiliśmy dla Państwa portal Elektornicznego Biura Mieszkańca, jest to portal elektronicznego biura obsługi mieszkańca. Z portalu można uzyskać bezpośredni dostęp do usług elektronicznych, które udostępnia Urząd Gminy Frysztak miedzy innymi, portalu enależności, deklaracji elektroniczne itp., jak również do dziennika elektronicznego. Portal dostępny jest pod adresem ebom.frysztak.pl. Zapraszamy od korzystania.
Krótki film instruktarzowy odnośnie możliwości portalu ebom https://player.vimeo.com/video/308560305
Dostępna jest również aplikacja mobilna eGmina na urządzenia z systemem android oraz iOS, w której znajdziemy informacje ogólne np. powiadomienia o wydarzeniach , galerie , aktualności, jak również informacje dostępne dla użytkownika zalogowanego pochodzące z systemów informatycznych urzędu. Aplikację można znaleźć i pobrać za darmo z Google play oraz App Store po nazwą eGimina firmy BUK Softres.
Krótki film obrazujący możliwości aplikacji eGmina https://vimeo.com/308560433

INFORMACJA - 19.06.2019

Komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

INFORMACJA - 14.06.2019

Komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

INFORMACJA - 14.06.2019

Informacja w sprawie naboru kandydatów na ławników sądów powszechynch na kadencję 2020-2023

W terminie do 30 października 2019 roku na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity DZ. U. z 2019r. poz. 52 z późn. zm.) Rada Gminy dokona wyborów ławników sądowych na kadecję 2020 - 2023, do Sądu Okręgowego w Rzeszowie 1 ławniki oraz do sądu Rejownowego w Strzyżowie 1 ławnika. [wiecej...]
Formularze kart zgłoszeń można pobrać w Urzędzie Gminy Frysztak ul. ks. Wojciecha Blajera 20, 38-130 Frysztak, pok. nr 8 lub 10 lub Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Frysztak zakładka WYBORY ŁAWNIKOW 2019

INFORMACJA - 13.06.2019

Komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

INFORMACJA - 12.06.2019

List Prezesa KRUS

Na prośbę Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rolników Placówka Terenowa w Strzyżowie zamieszczamy listu Pani Prezes KRUS Aleksandry Hadzik [wiecej...]

INFORMACJA - 10.06.2019

KOMISJE RADY GMINY FRYSZTAK

Przewodniczący komisji Rady Gminy Frysztak zapraszają wszystkich zainteresowanych na posiedzenia poszczególnych komisji zgodnie z harmonogramem

 
Urząd Gminy
Rada Gminy
GOK
Biblioteka Publiczna
Szkoły
Parafie
Opieka zdrowotna
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Symbole Gminy
Rozkład PKS i PKP

Aktualne wydanie
Archiwum

*Strategia 2007-2015
*Praktyczne uwagi
*Usługi dla osób starszych
*Potrzebne dokumenty
*Strategia prezentacja *Działania zrealizowane w Gminie Frysztak od 2008r.

*Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Frysztak
*Strategia Rozwoju Gminy Frysztak
*Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Frysztak
*Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Frysztak
Przejrzysta Polska

galerie zdjęć | wydarzenia | frysztak w sieci | mapy i plany | przydatne adresy

© Urząd Gminy Frysztak