[X]  

[X]  

[X]  

[X]  

[X]  

[X]  

Gmina Frysztak informuje, że nasza strona www korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. W programie do przeglądania internetu można zmienić ustawienia dotyczące polityki cookies. Korzystanie ze stron Gminy Frysztak oznacza akceptację wszystkich informacji zapisywanych w pamięci urządzenia przy pomocy plików cookie.

[Zamknij]
STRONA GŁÓWNA
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak


Imieniny: Agnieszki, Kariny, Lesława

Ostanio zaktualizowano: Wydarzenia, Gospodarka odpadami


Tablica Ogłoszeń UG Frysztak
INFORMACJA - 24.01.2020

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Zapraszamy wszystkich Mieszkańców Gminy Frysztak, do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2020 - 2029.
[więcej...]

INFORMACJA - 23.01.2020

Komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

INFORMACJA - 22.01.2020

Komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

INFORMACJA - 17.12.2019

ZAPROSZENIE
NA XV SESJĘ RADY GMINY

Mieszkańcy Gminy Frysztak, zapraszam na XV sesję Rady Gminy Frysztak w dniu 30 stycznia 2020r. o godzinie 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
[więcej...]
Zapraszam również na transmisję na żywo XV sesji Rady Gminy Frysztak. Transmisja dostępna będzie pod linkiem https://frysztak.pl/RadaGminy/SesjeRadyGminy.php

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Król

INFORMACJA - 16.01.2019

Komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

INFORMACJA - 16.01.2020

KOMISJE RADY GMINY FRYSZTAK

Przewodniczący komisji Rady Gminy Frysztak zapraszają wszystkich zainteresowanych na posiedzenia poszczególnych komisji zgodnie z harmonogramem

INFORMACJA - 14.01.2020

Bankowcy dla edukacji

INFORMACJA - 13.01.2020

Komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

INFORMACJA - 10.01.2019

Komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

INFORMACJA - 09.01.2019

Komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

INFORMACJA - 27.12.2019

Komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

INFORMACJA - 27.12.2019

Komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

INFORMACJA - 17.12.2019

ZAPROSZENIE
NA XIV SESJĘ RADY GMINY

Mieszkańcy Gminy Frysztak, zapraszam na XIV sesję Rady Gminy Frysztak w dniu 23 grudnia 2019r. o godzinie 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
[więcej...]
Zapraszam również na transmisję na żywo XIV sesji Rady Gminy Frysztak. Transmisja dostępna będzie pod linkiem https://frysztak.pl/RadaGminy/SesjeRadyGminy.php

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Król

INFORMACJA - 13.12.2019

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY

Szanowni Państwo,
w związku z otrzymaniem pisma od Szefa Agencji Bezpieczeństwa dot. Materiałów edukacyjnych i promocyjnych pragnę poinformować, że Centrum Prewencji terrorystycznej ABW, przygotowało Kampanię społeczną 4U!, której celem jest zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie zapobiegania i reagowania na zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Kampania składa się z filmu promocyjnego i czterech animacji edukacyjnych, w których zaprezentowano procedurę (4U!) - Uważaj! Uciekaj! Ukryj się! i Udaremnij Atak!. Procedura prezentuje zalecany sposób zachowania w przypadku wystąpienia ataku terrorystycznego. Kampania 4U! jest dostępna na stronie internetowej www.4u.tpcoe.gov.pl.

Wójt Gminy Frysztak
Jan Ziarnik

INFORMACJA - 12.12.2019

KOMISJE RADY GMINY FRYSZTAK

Przewodniczący komisji Rady Gminy Frysztak zapraszają wszystkich zainteresowanych na posiedzenia poszczególnych komisji zgodnie z harmonogramem

INFORMACJA - 11.12.2019

INFORMACJA - 10.12.2019

INFORMACJA - 06.12.2019

INFORMACJA O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWEK OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Zgodnie z uchwałą nr XIII/114/2019 Rady Gminy Frysztak z dnia 26 listopada 2019r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Frysztak (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z 2019r., poz. 5720) zostały ustalone nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W związku z powyższym od dnia 1 stycznia 2020 roku stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą wynosić:

  • 16,00 zł - miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość za odpady zbierane w sposób selektywny

  • 32,00 zł - miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość za odpady zbierane w sposób nieselektywny

INFORMACJA - 02.12.2019

KOMUNIKAT
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Strzyżowie

DO WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

W związku z rozpoczętym sezonem grzewczym 2019 - 2020, oraz możliwością zaistnienia przypadków zatruć tlenkiem węgla, przypominam właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych, a szczególnie budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz zamieszkania zbiorowego, o obowiązku poddawania obiektów budowlanych kontrolom okresowym stanu technicznego zgodnie z wymogami art. 62 ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z poźniejszymi zmianami), a w szczególności o konieczności sprawdzania stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) i instalacji gazowej (jeżeli istnieje).[więcej...]

INFORMACJA - 29.11.2019

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY
utrata dowodu osobistego lub podejrzenie o kradzież tożsamości

W razie utraty dowodu osobistego lub podejrzenie o kradzież tożsamości (danych osobowych) należy natychmiast ten fakt zgłosić w najbliższym Urzędzie Miasta, Gminy celem unieważnienia dowodu osobistego w systemie.
Następnie samodzielnie zastrzegamy swój dowód osobisty i dane osobowe na stronach internetowych:

  1. zastrzegamy swój dowód osobisty dla banków https://dokumentyzastrzezone.pl/kampania-dz/

  2. zastrzegamy swój PESEL dla parabanków https://www.bezpiecznypesel.pl/

  3. weryfikujemy czy ktoś na nasze dane nie założył rachunku bankowego http://www.centralnainformacja.pl/o-usludze/jak-uzyskac-informacje-o-poszukiwanym-rachunku/

  4. Wójt Gminy Frysztak
    Jan Ziarnik

INFORMACJA - 29.11.2019

KOMISJE RADY GMINY FRYSZTAK

Przewodniczący komisji Rady Gminy Frysztak zapraszają wszystkich zainteresowanych na posiedzenia poszczególnych komisji zgodnie z harmonogramem

INFORMACJA - 27.11.2019

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Szanowni Mieszkańcy Gminy Frysztak, Informuję, że trwają w trybie ciągłym nabory wniosków realizowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej związanych z działaniami mającymi na celu poprawę stanu środowiska naturalnego oraz obniżenie kosztów energii elektrycznej i cieplnej w gospodarstwach domowych dotyczących programów, "Mój prąd", "Czyste powietrze" [więcej...]

INFORMACJA - 27.11.2019

Gmina Wiśniowa i Gmina Frysztak realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Odnawialne źródła energii w gminach Wiśniowa i Frysztak"
Informacja dla uczestników projektu

Szanowni Mieszkańcy Gminy.
Poniżej zamieszczamy informacje dotyczące prawidłowego użytkowania kotłów na biomasę zainstalowanych w ramach projektu "Odnawialne źródła energii w gminach Wiśniowa i Frysztak"
FILM - Czyszczenie kotła
FILM - Obsługa sterownika
INSTRUKCJA - Czyszczenie palnika kotła
INSTRUKCJA - Prawidłowa eksploatacja kotła

INFORMACJA - 26.11.2019

Bankowcy dla edukacji

INFORMACJA - 25.11.2019

ZAPROSZENIE
NA XIII SESJĘ RADY GMINY

Mieszkańcy Gminy Frysztak, zapraszam na XIII sesję Rady Gminy Frysztak w dniu 26 listopad 2019r. o godzinie 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
[więcej...]
Zapraszam również na transmisję na żywo XIII sesji Rady Gminy Frysztak. Transmisja dostępna będzie pod linkiem https://frysztak.pl/RadaGminy/SesjeRadyGminy.php

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Król

INFORMACJA - 24.11.2019

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA DOFINANSOWANA NA POKRYCIE KOSZTÓW ZBIERANIA I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW ROLNICZYCH

Wójt Gminy Frysztak informuje, że istnieje możliwość otrzymania dofinansowania na pokrycie kosztów zbierania i zagospodarowania odpadów rolniczych takich jak folie, siatki i sznurki do owijania balotów, opakowania po nawozach oraz typu big bag.
W związku z powyższym wszystkich zainteresowanych proszę o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego w terminie do dnia 06.12.2019r. [więcej...]
[Wniosek do pobrania]

INFORMACJA - 15.11.2019

Projekt "Wachlarz turstyczny"

Gmina Frysztak zrealizowała projekt "Wachlarz turystyczny"- Kampania promująca obszar objęty LSR połączona z konferencją skierowaną do podmiotów turystycznych w celu wykreowania marki turystycznej "Na weekend". [więcej...]

INFORMACJA - 14.11.2019

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamia o zamiarze przystąpienia do sporządzenia projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wisłok Środkowy z Dopływami PLH180030. [więcej...]

INFORMACJA - 14.11.2019

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Wójt Gminy Frysztak zaprasza zainteresowane podmioty do konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Frysztak w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Frysztak z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok". [szczegóły]

INFORMACJA - 14.11.2019

KOMISJE RADY GMINY FRYSZTAK

Przewodniczący komisji Rady Gminy Frysztak zapraszają wszystkich zainteresowanych na posiedzenia poszczególnych komisji zgodnie z harmonogramem

INFORMACJA - 14.11.2019

KOMUNIKAT DLA PRZEDIĘBIORCÓW HANDLU DETALICZNEGO I HURTOWEGO

Przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowanianmi i odpadami opakowaniowymi, powinni uzyskać wpis do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) na wniosek. [więcej...]

INFORMACJA - 12.11.2019

Poszukujemy wolontariuszy w ramach projektu "Podkarpacki e-senior"

Poszukujemy chętne osoby, które w ramach wolontariatu poprowadzą cykl trzech 4-godzinnych spotkań powtórzeniowych, utrwalających wiedzę i umiejętności w zakresie obsługi urządzeń cyfrowych (laptop, tablet, smartfon) z seniorami biorącymi udział w projekcie "Podkarpacki e-senior" w ramach IV edycji szkoleń. [więcej...]

INFORMACJA - 05.11.2019

 
Urząd Gminy
Rada Gminy
GOK
Biblioteka Publiczna
Szkoły
Parafie
Opieka zdrowotna
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Symbole Gminy
Rozkład PKS i PKP

Aktualne wydanie
Archiwum

*Strategia 2007-2015
*Praktyczne uwagi
*Usługi dla osób starszych
*Potrzebne dokumenty
*Strategia prezentacja *Działania zrealizowane w Gminie Frysztak od 2008r.

*Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Frysztak
*Strategia Rozwoju Gminy Frysztak
*Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Frysztak
*Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Frysztak
Przejrzysta Polska

galerie zdjęć | wydarzenia | frysztak w sieci | mapy i plany | przydatne adresy

© Urząd Gminy Frysztak