[X]  

[X]  

[X]  

[X]  

[X]  

Gmina Frysztak informuje, że nasza strona www korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. W programie do przeglądania internetu można zmienić ustawienia dotyczące polityki cookies. Korzystanie ze stron Gminy Frysztak oznacza akceptację wszystkich informacji zapisywanych w pamięci urządzenia przy pomocy plików cookie.

[Zamknij]
STRONA GŁÓWNA
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak


Imieniny: Danuty, Daniela, Juliany

Ostanio zaktualizowano: Wydarzenia, Gospodarka odpadamiTablica Ogłoszeń UG Frysztak
INFORMACJA - 14.02.2019
INFORMACJA - 14.02.2019

KOMISJE RADY GMINY FRYSZTAK

Przewodniczący komisji Rady Gminy Frysztak zapraszają wszystkich zainteresowanych na posiedzenia poszczególnych komisji zgodnie z harmonogramem

INFORMACJA - 14.02.2019

NOWE DOWODY OSOBISTE

Nowe dowody osobiste będą wydawane w marcu 2019 r. Wnioski można składać od 04 marca 2019r. E-dowody będą miały szereg nowych funkcji. Nowe dowody osobiste będą zawierały specjalną warstwę elektroniczną, która pozwoli na zapis danych. Akcja wymiany starych na nowe dowody osobiste trwać będzie przez co najmniej 10 lat. Stare dowody obowiązywać będą do daty ważności.

[więcej...]

INFORMACJA - 07.02.2019

Zgłoś się do projektu "DNA KARIERY"

W projekcie mogą wziąć udział osoby w wieku powyżej 29 roku życia, osoby bezrobotne i bierne zawodowo, zamieszkałe na terenie województwa podkarpackiego, posiadające niskie kwalifikacje (max. wykształcenie ponadgimnazjalne)

[więcej...]

INFORMACJA - 07.02.2019

Zapraszamy do Szkoły Inicjatyw Strażniczych

Sieć Obywatelska Watchdog Polska, stowarzyszenie działające na rzecz prawa do informacji, ogłasza nabór do Szkoły Inicjatyw Strażniczych dla osób aktywnie działających w swojej lokalnej społeczności.

[więcej...]

INFORMACJA - 01.02.2019

REKRUTACJA 2019/2020 DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Wójt Gminy Frysztak informuje o kryteriach branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Frysztak w roku szkolnym 2019/2020, dokumentach niezbędnych do potwierdzenia spełnianych kryteriów oraz liczbie punktów możliwych do uzyskania za spełnienie poszczególnych kryteriów. [więcej...]

Uchwała Rady Gminy Nr XXVIII/221/2017 z dnia 21.03.2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i odddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Frysztak.

Uchwała Rady Gminy Nr XXVIII/222/2017 z dnia 21.03.2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Frysztak

Zarządzenie Wójta Gminy Nr V/23/2019 z dnia 31.01.2019 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2019/2020 do publicznych przedszkoli i odziałów przedszkolnych oraz do publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Frysztak jest organem prowadzącym.

INFORMACJA - 31.01.2019

I ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO DLA ROLNIKÓW

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien złożyć odpowiedni wniosek:

  • w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.,

  • w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019r

[więcej...]

INFORMACJA - 31.01.2019

ARiMR - Ogłoszenie naboru wniosków
"Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój"

Szanowni Państwo,
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój", finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Pomoc, jaka można otrzymać przyznawana jest w formie refundacji do 50 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na rezlizację inwestycji. [więcej...]

INFORMACJA - 29.01.2019

KONTROLA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH(SZAMB) ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY FRYSZTAK

Zgodnie z art.3 ust.3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.2018 poz. 1454 z późniejszymi zmianami), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. W roku 2018 przekazaliśmy właścicielom posesji ankiety wraz z drukiem zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków. Przypominamy, że dokonanie zgłoszenia jest obowiązkiem każdego właściciela posesji, dlatego ponownie prosimy osoby, które nie przekazały ankiet o dokonanie zgłoszeń do Urzędu Gminy Frysztak w terminie niezwłocznym. [więcej...]
[Formularz do pobrania]

INFORMACJA - 29.01.2019

INFORMACJA O OPŁACIE ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ

Wójt Gminy Frysztak przypomina o obowiązkach wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (jednolity tekst DZ.U. z 2018 roku poz. 2268 z późniejszymi zmianami). Z dniem 1 stycznia 2018 roku weszły w życie przepisy nowego Prawa wodnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566 z późniejszymi zmianami) nakładające na samorząd lokalny określenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. [więcej...]

INFORMACJA - 29.01.2019

INFORMACJA DYŻUR PRZEWODNICZĄCEGO

W dniu jutrzejszym tj. środa 30.01.2019 w związku z zaplanowaną sejsą Rady Gminy Frysztak, Przewodniczący Rady Gminy Frysztak, będzie pełnił dyżur od godziny 13:00 do godziny 15:00

INFORMACJA - 28.01.2019

CAŁA NAPRZÓD! - Kompleksowy program wsparcia zawodowego dla osób młodych z województwa podkarpackiego

Szanowni Państwo,
Abakus Konsulting Sp. Z o.o. Sp. k. ogłasza nabór do projektu stażowo-szkoleniowego "Cała naprzód! Kompleksowy program wsparcia zawodowego dla osób młodych z województwa podkarpackiego". Zgłoszenia do projektu (ankieta kwalifikująca wraz z wymaganymi załącznikami) przyjmowane będą w terminie od 04.02.2019 r. do 22.02.2019 r. w dni robocze w godzinach 8:00-16:00 w biurze projektu w Rzeszowie, ul. Reformacka 8, 35-026 Rzeszów.
Dokumenty rekrutacyjne należy pobrać ze strony www.abakus-konsulting.pl i złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera w terminie naboru. Szczegółowe warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie określa Regulamin rekrutacji i udziału.
Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać pod nr. tel. 17 859 26 68 lub mailowo: power@abakus-konsulting.pl [więcej...]

INFORMACJA - 21.01.2019
INFORMACJA - 21.01.2019

INFORMACJA O POSIEDZENIU
GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbędzie się w dniu 29 stycznia 2019r. o godz. 13:00.

INFORMACJA - 21.01.2019

ARiMR - Harmonogram naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020

Szanowni Państwo,
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przedstawia harmonogram planowanych do 31.12.2109 naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020. [więcej...]

INFORMACJA - 18.01.2019

Kurs Stosowania Środków Ochrony Roślin

Szanowni Państwo,
Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale Gminny Punkt Doradztwa we Frysztaku informuje, że w dniu 05 luty 2019 roku odbędzie się KURS STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN. Kurs jednodniowy tzw. uzupełniający. Osoby zainteresowane proszę o zgłaszanie się w Urzędzie Gminy we Frysztaku pokój nr. 15 lub telefoniczne pod nr. 723 977 486

INFORMACJA - 17.01.2019

Akademia Menadżera Innowacji

Szanowni Państwo,
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości kieruje do Państwa zaproszenie do udziału w pilotażowej edycji nowatorskiego programu Akademia Menadżera Innowacji.
Akademia Menadżera Innowacji (AMI) to autorski program doradczo-szkoleniowy, skoncentrowany na nabyciu przez firmę i jej menadżerów kluczowych kompetencji niezbędnych do rozwoju i wdrażania innowacji. [więcej...]

INFORMACJA - 16.01.2019

ZAPROSZENIE
NA IV SESJĘ RADY GMINY

Mieszkańcy Gminy Frysztak, zapraszam na IV sesję Rady Gminy Frysztak w dniu 30 stycznia 2019r. o godzinie 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
[więcej...]
Transmisja na żywo z sesji Rady Gminy Frysztak, dostępna będzie pod linkiem http://frysztak.pl/RadaGminy/Sesja-online.html

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Król

INFORMACJA - 15.01.2019

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Zapraszamy wszystkich Mieszkańców Gminy Frysztak, do udziału w konsultacjach społecznych w związku ze zmianami w statuach sołectw Gminy Frysztak w zakresie kadencyjności sołtysów oraz członków Rad Sołeckich.
[więcej...]

INFORMACJA - 14.01.2019

KOMISJE RADY GMINY FRYSZTAK

Przewodniczący komisji Rady Gminy Frysztak zapraszają wszystkich zainteresowanych na posiedzenia poszczególnych komisji zgodnie z harmonogramem

INFORMACJA - 21.12.2018

ZAPROSZENIE
NA III SESJĘ RADY GMINY

Mieszkańcy Gminy Frysztak, zapraszam na III sesję Rady Gminy Frysztak w dniu 28 grudnia 2018r. o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
[więcej...]
Transmisja na żywo z sesji Rady Gminy Frysztak, dostępna będzie pod linkiem http://frysztak.pl/RadaGminy/Sesja-online.html

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Król

INFORMACJA - 12.12.2018

INFORMACJA O POSIEDZENIU
GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbędzie się w dniu 19 grudnia 2018r. o godz. 13:00.

INFORMACJA - 12.12.2018

Komunikat Gminnego Zakładu Komunalnego

Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku informuje odbiorców wody z wodociągu komunalnego we Frysztaku o wynikach badań wody z wodociągu komunalnego przeprowadzonych w laboratorium firmy SGS Polska Sp. z.o.o. Próbki wody pobrane zostały przez próbkobiorcę laboratorium 04.12.2018 r. w ramach monitoringu wewnętrznego w pięciu wyznaczonych punktach.

GZK we Frysztaku, ul. Mostowa 24

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Chmura Sp. z o.o.

Baza GS, ul. Rzeszowska 1

Przedszkole Publiczne we Frysztaku, ul. Wybickiego 1

Szkoła Podstawowa we Frysztaku, ul. Wybickiego 1


Z poważaniem Robert Mikuszewski

INFORMACJA - 07.12.2018

KOMISJE RADY GMINY FRYSZTAK

Przewodniczący komisji Rady Gminy Frysztak zapraszają wszystkich zainteresowanych na posiedzenia poszczególnych komisji zgodnie z harmonogramem

OGŁOSZENIE - 30.11.2018

Wójt Gminy Frysztak ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z terenu gminy Frysztak, które z powodu wieku, choroby, lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. [więcej...]

INFORMACJA - 27.11.2018

Szanowni mieszkańcy,
Informujemy o zmianie godziń przyjmowania interesantów przez Przewodniczącego Rady Gminy Frysztak. Przewodniczący przyjmuje w każdą środę w godzinach od 10:00 do 12:00 w pokoju 10A Urzędu Gminy Frysztak, ul. ks. Wojciecha Blajera 20. [więcej...]

INFORMACJA - 23.11.2018

ZAPROSZENIE
NA II SESJĘ RADY GMINY

Mieszkańcy Gminy Frysztak, zapraszam na II sesję Rady Gminy Frysztak w dniu 30 listopad 2018r. o godzinie 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
[więcej...]
Transmisja na żywo z sesji Rady Gminy Frysztak, dostępna będzie pod linkiem http://frysztak.pl/RadaGminy/Sesja-online.html

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Król

INFORMACJA - 16.11.2018

Szanowni mieszkańcy,
Gmina Frysztak w ramach złożonego wniosku, który otrzymał pozytywną ocenę, pozyskała grant na realizację szkoleń dla mieszkańców. Szkolenia są całkowicie bezpłatne, prowadzone w grupach 12 osobowych w wymiarze 12 godzin (4 dni po 3 godziny). Tematyka adresowana jest głównie do rodziców i poświęcona przygotowaniu rodzica do roli przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego korzystania z internetu oraz reagowania na sytuacje zagrożenia. Uczestnicy szkolenia nauczą się również korzystać z profilu zaufanego oraz podstawowych usług e-administracji między innymi, złożenie wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Karty Dużej Rodziny, korzystania z Dziennika elektronicznego i portalu e-należności. Podczas szkolenia każdy z uczestników będzie miał do dyspozycji sprzęt komputerowy. W ramach szkolenia uczestnicy otrzymają również materiały szkoleniowe i promocyjne, pendrive oraz catering.
Zapisy na szkolenia przyjmowane są w Urzędzie Gminy Frysztak w pokoju 21.
Zapraszamy ilość miejsc niestety jest ograniczona, liczy się kolejność zgłoszenia. Dodatkowe informacje dostępne są na stronie projektu http://www.frysztak.pl/szkolenia

INFORMACJA - 16.11.2018

ZAPROSZENIE
NA SPOTKANIE INAUGURACJNE KADENCJI 2018 - 2023 SAMORZĄDU GMINY FRYSZTAK

Mieszkańcy Gminy Frysztak, zapraszam na spotkanie inauguracyjne kadencji 2018 - 2023 samorządu gminy Frysztak. Spotkanie odbędzie się 19 listopada o godzinie 09:00.
[więcej...]
Transmisja na żywo z inauguracji kadencji 2018 - 2023, dostępne będzie pod linkiem http://frysztak.pl/RadaGminy/Sesja-online.html

Wójt Gminy Frysztak
Jan Ziarnik

INFORMACJA - 14.11.2018

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Wójt Gminy Frysztak zaprasza zainteresowane podmioty do konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Frysztak w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Frysztak z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok". [szczegóły]

INFORMACJA - 14.11.2018

Ć W I C Z E N I A RENEGADE - SAREX 18/II

Informuje się mieszkańców Gminy Frysztak, że w dniach 14 - 16 listopada 2018r. odbędzie się trening systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej o zagrożeniach w ramach ogólnokrajowego ćwiczenia "RENEGADE - SAREX 18/II".
W ramach treningu może być przeprowadzona głośna próba uruchamiania systemów alarmowych (syren) i mogą być wyemitowane sygnały:
1. - "ogłoszenie alarmu" - sygnał syren modulowany trwający przez okres 3 minut.
2. - "odwołanie alarmu" - sygnał syren ciągły trwający przez okres 3 minut
zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013r., poz. 96)

Wójt
Jan Ziarnik

INFORMACJA - 08.11.2018

INFORMACJA O POSIEDZENIU
GMINNEJ KOMICJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbędzie się w dniu 15 listopada 2018r. o godz. 14:30.

OGŁOSZENIE - 07.11.2018

VII Frysztacki Bieg Niepodległości

W dniu 10 XI 2018 na terenie Gminy Frysztak odbędzie się VII Frysztacki Bieg Niepodległości. Partnerem biegu jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Link do strony FB partnera biegu. Jako, że wśród osób zgłoszonych na Bieg znajdują się nie tylko mieszkańcy naszego województwa, chcielibyśmy zaprezentować Państwu niezaprzeczalne walory naszej Małej Ojczyzny poprzez prezentację krótkiego filmu promującego:
[Odtwórz...]
[Plakat]

OGŁOSZENIE - 06.11.2018

Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje o planowanej w dniach 9 listopada - 19 listopada 2018r. dodatkowej akcji doustnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.
Prowadzone szczepienie obejmuje w całości teren województwa podkarpackiego.
[więcej...]

 
Urząd Gminy
Rada Gminy
GOK
Biblioteka Publiczna
Szkoły
Parafie
Opieka zdrowotna
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Symbole Gminy
Rozkład PKS i PKP

Aktualne wydanie
Archiwum

*Strategia 2007-2015
*Praktyczne uwagi
*Usługi dla osób starszych
*Potrzebne dokumenty
*Strategia prezentacja *Działania zrealizowane w Gminie Frysztak od 2008r.

*Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Frysztak
*Strategia Rozwoju Gminy Frysztak
*Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Frysztak
*Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Frysztak
Przejrzysta Polska

galerie zdjęć | wydarzenia | frysztak w sieci | mapy i plany | przydatne adresy

© Urząd Gminy Frysztak