[X]  

[X]  

[X]  

[X]  

[X]  

[X]  

Gmina Frysztak informuje, że nasza strona www korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. W programie do przeglądania internetu można zmienić ustawienia dotyczące polityki cookies. Korzystanie ze stron Gminy Frysztak oznacza akceptację wszystkich informacji zapisywanych w pamięci urządzenia przy pomocy plików cookie.

[Zamknij]
STRONA GŁÓWNA
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak


Imieniny: Bogny, Rafaeli, Rafała

Ostanio zaktualizowano: Wydarzenia, Gospodarka odpadami


Tablica Ogłoszeń UG Frysztak
INFORMACJA - 19.06.2019

Portal Elektoniczne Biuro Mieszkańca

Szanowni mieszkańcy,
uruchomiliśmy dla Państwa portal Elektornicznego Biura Mieszkańca, jest to portal elektronicznego biura obsługi mieszkańca. Z portalu można uzyskać bezpośredni dostęp do usług elektronicznych, które udostępnia Urząd Gminy Frysztak miedzy innymi, portalu enależności, deklaracji elektroniczne itp., jak również do dziennika elektronicznego. Portal dostępny jest pod adresem ebom.frysztak.pl. Zapraszamy od korzystania.
Krótki film instruktarzowy odnośnie możliwości portalu ebom https://player.vimeo.com/video/308560305
Dostępna jest również aplikacja mobilna eGmina na urządzenia z systemem android oraz iOS, w której znajdziemy informacje ogólne np. powiadomienia o wydarzeniach , galerie , aktualności, jak również informacje dostępne dla użytkownika zalogowanego pochodzące z systemów informatycznych urzędu. Aplikację można znaleźć i pobrać za darmo z Google play oraz App Store po nazwą eGimina firmy BUK Softres.
Krótki film obrazujący możliwości aplikacji eGmina https://vimeo.com/308560433

INFORMACJA - 19.06.2019

Komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

INFORMACJA - 14.06.2019

Komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

INFORMACJA - 14.06.2019

Informacja w sprawie naboru kandydatów na ławników sądów powszechynch na kadencję 2020-2023

W terminie do 30 października 2019 roku na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity DZ. U. z 2019r. poz. 52 z późn. zm.) Rada Gminy dokona wyborów ławników sądowych na kadecję 2020 - 2023, do Sądu Okręgowego w Rzeszowie 1 ławniki oraz do sądu Rejownowego w Strzyżowie 1 ławnika. [wiecej...]
Formularze kart zgłoszeń można pobrać w Urzędzie Gminy Frysztak ul. ks. Wojciecha Blajera 20, 38-130 Frysztak, pok. nr 8 lub 10 lub Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Frysztak zakładka WYBORY ŁAWNIKOW 2019

INFORMACJA - 13.06.2019

Komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

INFORMACJA - 12.06.2019

List Prezesa KRUS

Na prośbę Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rolników Placówka Terenowa w Strzyżowie zamieszczamy listu Pani Prezes KRUS Aleksandry Hadzik [wiecej...]

INFORMACJA - 10.06.2019

KOMISJE RADY GMINY FRYSZTAK

Przewodniczący komisji Rady Gminy Frysztak zapraszają wszystkich zainteresowanych na posiedzenia poszczególnych komisji zgodnie z harmonogramem

INFORMACJA - 28.05.2019

INFORMACJA W ZAKRESIE ZGŁASZANIA SZKÓD W UPRAWACH ROLNYCH POWSTAŁYCH W GOSPODARSTWACH ROLNYCH

Informuję, że w szacowaniu szkód związanych z produkcja rolną obowiązują wytyczne dla komisji powołanych przez Wojewodę dotyczące ogólnych zasad szacowania szkody w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę w 2019 roku [więcej...].
Wniosek o oszacowanie szkód

INFORMACJA - 28.05.2019

Badanie pn. "Kondycja społeczno-gospodarcza rodzin w województwach podkarpackim i małopolskim, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska depopulacji"

Mieszkańcy Gminy.
Samorząd Województwa Podkarpackiego w partnerstwie z Samorządem Województwa Małopolskiego, Urzędem Statystycznym w Rzeszowie oraz Uniwersytetem Rzeszowskim zainicjował realizację badania pn. "Kondycja społeczno-gospodarcza rodzin w województwach podkarpackim i małopolskim, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska depopulacji" [więcej...].

INFORMACJA - 28.05.2019

Komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

INFORMACJA - 27.05.2019

Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego - Gmina Frysztak

INFORMACJA - 27.05.2019

Komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

INFORMACJA - 24.05.2019

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Mieszkańcy Gminy.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyżowie w związku z gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi występującymi w ostatnim czasie, powodującymi konieczność podejmowania interwencji w ramach działań antykryzysowych informuje, że dla mieszkańców powiatu strzyżowskiego na stronie internetowej PSSE Strzyżów umieszczono informację o możliwości nieodpłatnego odbioru środków przeznaczonych do dezynfekcji wody i pomieszczeń. Umieszczone też tam zostały informacje nr. oczyszczania i odkażania studni, postępowania z żywnością, dezynfekcji pomieszczeń, sprzętu i ubrań, bielizny i przedmiotów użytku, zapobieganiu chorób zakaźnych, zapobieganiu tężcowi u zranionych osób, o zwalczaniu szkodliwych i uciążliwych owadów.

INFORMACJA - 24.05.2019

Komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

INFORMACJA - 23.05.2019

ZAPROSZENIE
NA VIII SESJĘ RADY GMINY

Mieszkańcy Gminy Frysztak, zapraszam na VIII sesję Rady Gminy Frysztak w dniu 30 maja 2019r. o godzinie 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
[więcej...]
Transmisja na żywo z sesji Rady Gminy Frysztak, dostępna będzie pod linkiem http://frysztak.pl/RadaGminy/Sesja-online.html

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Król

INFORMACJA - 22.05.2019

Komunikat Gminnego Zakładu Komunalnego

Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku ogłasza ceny stawek za wodę i ścieki uwzględniając dopłaty do taryf zatwierdzonych decyzją dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowegp Gospodarstawa Wodnego Wody Polskie

[więcej...]


INFORMACJA - 21.05.2019

Komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu (również o charakterze burzowym), w zlewniach: Wisłoki, Sanu oraz Wisłoka spodziewane są wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich i do strefy stanów wysokich, lokalnie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Stopień zagrożenia: 2

INFORMACJA - 20.05.2019

INFORMACJA O POSIEDZENIU
GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbędzie się w dniu 28 maja 2019r. o godz. 13:30.

INFORMACJA - 20.05.2019

Komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

INFORMACJA - 17.05.2019

Badania techniczne opryskiwaczy

Gminny Punkt Doradztwa Rolniczego we Frysztaku informuje, o możliwości przeprowadzenia okresowych badań technicznych opryskiwaczy. Zapisu można dokonać telefonicznie pod nr 723 977 486 lub osobiście w Urzędzie Gminy - pok. nr 15.

INFORMACJA - 17.05.2019

Płatności ONW - spotkanie informacyjne

Mieszkańcy Gminy Frysztak,
Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Regionalnego ARiMR - Pani Teresa Pamuła, zaprasza na spotkanie informacyjne dla beneficjentów z terenu powiatu strzyżowskiego dotyczące płatności ONW. Data i miejsce spotkania : 21 maja 2019 r. godz. 1100, Dobrzechów 471 - Centrum Kształcenia Praktycznego.

INFORMACJA - 17.05.2019

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzyżowie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyżowie informuje odbiorców wody z wodociągu Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku, że woda z sieci wodociągowej nadaje się do spożycia pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym

[więcej...]

INFORMACJA - 17.05.2019

KOMISJE RADY GMINY FRYSZTAK

Przewodniczący komisji Rady Gminy Frysztak zapraszają wszystkich zainteresowanych na posiedzenia poszczególnych komisji zgodnie z harmonogramem

INFORMACJA - 24.04.2019

ZAPROSZENIE
NA VII SESJĘ RADY GMINY

Mieszkańcy Gminy Frysztak, zapraszam na VII sesję Rady Gminy Frysztak w dniu 30 kwietnia 2019r. o godzinie 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
[więcej...]
Transmisja na żywo z sesji Rady Gminy Frysztak, dostępna będzie pod linkiem http://frysztak.pl/RadaGminy/Sesja-online.html

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Król

INFORMACJA - 16.04.2019

KOMISJE RADY GMINY FRYSZTAK

Przewodniczący komisji Rady Gminy Frysztak zapraszają wszystkich zainteresowanych na posiedzenia poszczególnych komisji zgodnie z harmonogramem

INFORMACJA - 15.04.2019

ARiMR - Wnioski na "Moderinzację gospodarstw rolnych"

Szanowni Państwo,
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, informuje, że rolnicy, którzy chcą rozwijać produkcję prosiąt, mleka krowiego lub bydła mięsnego, od 29 marca do 27 maja 2019 r. mogą składać w ARiMR wnioski na "Modernizację gospodarstw rolnych" w obszarach a, b, c. [więcej...]

INFORMACJA - 12.04.2019

BARDZO WAŻNE DLA PRODUCENTÓW TYTONIU!

Producent surowca tytoniowego, który został wpisany do Rejestru producentów surowca tytoniowego zobowiazany jest do 15 maja 2019r. przekazać informację o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego. [więcej...]

INFORMACJA - 12.04.2019

INFORMACJA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Strzyżowie informuje, o możliwości uzyskania pomocy finansowej przez właścicieli gospodarstw utzymujaących trzodę chlewną, którzy zaprzestali produkcji w związku z obowiązującym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzenia do gospodarstwa, wydanym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. [więcej...]

INFORMACJA - 12.04.2019

JESTEŚ KOBIETĄ?
ZGŁOŚ SIĘ DO PROJEKTU "KROK DO PRZODU"

Projekt skierowany jest wyłącznie do kobiet, bezrobotnych oraz biernych zawodowo, zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego. Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt zakończony jest płatnym 6 miesięcznym stażem zawodowym. Dodatkowo zapewniamy:

  • Ubezpieczenie NNW,

  • Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia,

  • Zwrot kosztów opieki nad dziećmi\osobami zależnymi,

  • Catering,

  • Materiały szkoleniowe,

  • Stypendium szkoleniowe,

  • Stypendium stażowe,

  • Badania lekarskie,

  • Szkolenie wstępne BHP,

[więcej...]

INFORMACJA - 09.04.2019

Informacja dla uczestników projektu

Dotyczy realizacji projektu o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej III Czysta energia działania 3.1 RPO WP na lata 2014-2020 "Odnawialne źródła energii w gminach Wiśniowa i Frysztak" nr wniosku RPPK.03.01.00-18-0006/17
Szanowni Państwo,
W związku z realizacją w/w projektu przekazuje następujące informacje:
Postępowanie przetargowe podzielone zostało na trzy części obejmujące różnego rodzaju instalacje z wyszczególnieniem różnych terminów zakończenia prac montażowych , których Wykonawcą jest firma Sanito.
Po podpisaniu umowy z gminami ( jedna umowa dotycząca obu gmin) w/w Firma wytypowała ze swej strony koordynatora, który jest odpowiedzialny za organizację dostaw i montaż urządzeń zgodnie z założeniami projektu, harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz postanowieniami umowy. [więcej...]

 
Urząd Gminy
Rada Gminy
GOK
Biblioteka Publiczna
Szkoły
Parafie
Opieka zdrowotna
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Symbole Gminy
Rozkład PKS i PKP

Aktualne wydanie
Archiwum

*Strategia 2007-2015
*Praktyczne uwagi
*Usługi dla osób starszych
*Potrzebne dokumenty
*Strategia prezentacja *Działania zrealizowane w Gminie Frysztak od 2008r.

*Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Frysztak
*Strategia Rozwoju Gminy Frysztak
*Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Frysztak
*Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Frysztak
Przejrzysta Polska

galerie zdjęć | wydarzenia | frysztak w sieci | mapy i plany | przydatne adresy

© Urząd Gminy Frysztak