Pułanki

Pułanki – wieś położona po obu stronach drogi Rzeszów – Krosno i drogi Frysztak – Stępina. Graniczy z Jazową, Kobylem, Frysztakiem, Glinikiem Średnim i Cieszyną.
Były w posiadaniu mniej więcej tych samych właścicieli co Frysztak. Dobra te posiadał w 1845 r. baron Lassollaye. Sprzedał je w 1845 r. Konstantemu Kiernickiemu, który odsprzedał je w 1872 r. tym samym izraelitom, którzy nabyli Frysztak.
Nazwa wsi pochodzi najprawdopodobniej stąd, że kmiecie nie posiadali po całym łanie pola, ale po pół – pułłanki.
Tradycyjne nazwy części wsi to: Kopalina, Równie, Przyrwy, Gliniczek, Kąty.