Kobyle

Kobyle – wieś położona na prawym brzegu Wisłoka. Graniczy z Jazową, Kozłówkiem, Łękami Strzyżowskimi, Twierdzą, Frysztakiem i Pułankami. Kobyle było w posiadaniu Cystersów, miało swój własny kościół. Król Kazimierz Wielki postanowił na miejscu wsi wznieść miasto Wisłok, ale te zamiary nie powiodły się. Po Cystersach właścicielami Kobyla byli Frysztaccy, Ankwicze. Po nich Kobyle przechodziło w posiadanie różnych właścicieli (min.: Sieniawski, Raczkowski, Bieliński).
Na wzniesieniu po prawej stronie za mostem stoi wzniesiony w latach 20-tych XX w. dworek. Przy drodze Kobyle – Łęki stoi słupowa kapliczka. Z początków XX w. pochodzi także budynek szkoły. Tradycyjne nazwy części wsi to: Góra, Kępa, Rzym, Wyręby, Zagórze, Zadworze.