Cieszyna

Cieszyna – wieś położona na lewym brzegu Wisłoka. Graniczy od wschodu z Wiśniową i Jazową, od południa z Pułankami, od zachodu ze Stępiną, a od północy z Pstrągówką.
Przez wieś przepływa potok Stępinka i przebiega droga powiatowa w kierunku Stępiny. Wzmianka o Cieszynie widnieje w dokumencie wydanym przez Kazimierza Wielkiego w Nowym Sączu, o założeniu miasta Wisłoka. W tym czasie Cieszyna była w posiadaniu Cystersów.
W XVI w. należała do Frysztackich, a w XII do Mikołaja Firleja i jego syna. Kolejnymi właścicielami byli Wykowscy, Jabłonowscy i Wysoccy. W roku 1873 Michał Wysocki sprzedał Cieszynę Franciszkowi hr. Mycielskiemu. Kiedyś we wsi istniał folwark z gorzelnią.
Na granicy wsi Cieszyna i Stępina znajdują się schrony kolejowe wraz z podziemnymi komnatami. Według jednej z wersji ma tu być ukryta bursztynowa komnata. Schrony te są udostępnione zwiedzającym i są atrakcjami turystycznymi.
Inny zabytek to przydrożna kapliczka usytuowana po lewej stronie drogi Frysztak – Wiśniowa. Kapliczka jest wzniesiona na planie prostokąta zamkniętego półkoliście. Pochodzi z II połowy XIX w. We wnętrzu znajduje się XIX – wieczny obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Tradycyjne nazwy części wsi to: Dół, Góra, Janków, Zagórze, Podzawrocie, Mniszki, Podlesie, Krzywdy, Za Dworem..