Punkty zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Wójt Gminy Frysztak przedstawia raport  udostępniony przez Podkarpacki Urząd Marszałkowski dotyczący punktów zbierania i odzysku odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych.

Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na zbieranie odpadów o kodzie 160103 – zużyte opony

https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/Registry/Index?companyCommune=&companyDistrict=&companyProvince=&eupCommune=&eupDistrict=strzy%C5%BCowski&eupProvince=PODKARPACKIE&pageNumber=1&placeType=placeOfBusiness&queryString=&t=1621636368471&wasteCodes=738

Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na zbieranie odpadów o kodzie 02 01 04 Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)

https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/Registry/Index?companyCommune=&companyDistrict=&companyProvince=&eupCommune=&eupDistrict=strzy%C5%BCowski&eupProvince=PODKARPACKIE&pageNumber=1&placeType=placeOfBusiness&queryString=&t=1621636544715&wasteCodes=44