Jakość powietrza w Gminie Frysztak

Czujniki powietrza zlokalizowane na terenie Gminy Frysztak

Czujnik Powietrza
Szkoła Podstawowa w Cieszynie

Sponsor czujnika:
Stara Wędzarnia

Czujnik Powietrza
Szkoła Podstawowa we Frysztaku

Czujnik Powietrza
Biblioteka Gminna we Frysztaku

Czujnik Powietrza
Szkoła Podstawowa w Gliniku Górnym

Czujnik Powietrza
Szkoła Podstawowa w Gogołowie

Czujnik Powietrza
Szkoła Podstawowa w Lubli

Sponsor czujnika:
lekarz med. Pan Marek Ziajor