Historia Gminy

Zapraszamy
do zapoznania się z historią miejscowości należących do Gminy Frysztak

Ponieważ w różnych źródłach najczęściej pisze się o Frysztaku, a znacznie mniej o innych miejscowościach naszej gminy, prosimy Wszystkich Państwa o nadsyłanie takich informacji. Pomoże nam to w uaktualnieniu historycznych dziejów miejscowości.