Gogołów

Gogołów – wieś położona na wzgórzach po obu stronach drogi Frysztak – Klecie. Graniczy z Glinikiem Górnym, Sowiną, Januszkowicami, Opacionką i Hutą Gogołowską. Pierwsze wzmianki pochodzą z roku 1353 i 1360. Wymieniany jest Gogołów wśród wsi nadanych rycerzom: Chodkowi, Piotrowi i Ostaszkowi. W XVI w. należał do Jana Tarnowskiego i Piotra Kmity z Wiśnicza. Potem właścicielami byli Czarnkowscy, Rojowscy, Pierzchały i Denkert. W roku 1846 chłopstwo pod wodzą Szeli zamordowało Fryderyka Denkerta i jego syna Erazma oraz Franciszka Pierzchałę. Dwór i gorzelnię obrabowano i zdewastowano.
W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa rzeszowskiego.
We wsi znajduje się kościół pw. św. Katarzyny, wzniesiony w 1672 r. z fundacji braci Jakuba i Joachima Rojowskich, dziedziców Gogołowa przez cieślę Stanisława Charchułowicza. Remontowany w II poł. XVIII w. i II poł. XIX w. Nieznacznie uszkodzony w okresie II wojny światowej. Kościół prezentuje zarówno w układzie przestrzennym jak i rozwiązaniach konstrukcyjnych tradycje późnogotyckie. Obok, w latach 80-tych XX w., wzniesiono nową Świątynię pod wezwaniem Matki Bożej Śnieżnej.
Na cmentarzu podziwiać możemy kaplicę grobową Denkertów, wniesioną w 1869 roku z fundacji Denkertów. Zachwyca pięknem późnoklasycystycznej dekoracji. Obok kaplicy pochowany jest generał Ignacy Kruszewski. Wybitna postać nie tylko w dziejach Polski, ale i Belgii.
We wsi zobaczyć możemy także przydrożne kapliczki.
Części wsi noszą tradycyjne nazwy: Dział, Kociążki, Pańskie Pole, Motykówka, Florkówka, Piaski.