Lubla

Lubla – wieś położona po obu stronach drogi Frysztak – Jasło. Graniczy z Widaczem, Nieplą, Bierówką, Sieklówką Dolną, Glinikiem Średnim i Glinikiem Dolnym. Nazwa pochodzi od założyciela Lubli.
Lubla należała do wczesnych osad na Podkarpaciu. Pierwsze wzmianki pochodzą z roku 1277 w przywileju wydanym przez Bolesława Wstydliwego oraz z roku 1279 w dokumencie zatwierdzającym posiadłości opactwa Cystersów. Istnieje przywilej fundacyjny księcia krakowskiego Kazimierza Sprawiedliwego, w którym figuruje Lubla jako darowizna przekazana przez hrabię Mikołaja z Bogoryi zakonowi cystersów w Koprzywnicy. W ciągu dziejów zatwierdzona była przez książąt i królów polskich jako własność cystersów. W 1780 r. cesarz austriacki Józef II po konfiskacie zakonu cystersów włączył wieś i dwór do dóbr kameralnych cesarskich. W 1808r. rząd austriacki sprzedał wieś i folwark na licytacji w prywatne ręce. Właścicielami Lubli byli min. Ludwik Dziannot i dziedziczący po nim Jan Kanty Dziannot. W 1946 r. dwór rozparcelowano.
We wsi znajduje się kościół parafialny pw. św. Mikołaja, wzniesiony prawdopodobnie pod koniec XV w. Prawdopodobnie przebudowany ok. 1611 r. W końcu XVIII w. świątynię poddano remontowi i rozbudowano (dostawienie wieży). Uszkodzony w trakcie działań wojennych kościół był wielokrotnie remontowany. Zastosowany w budowli system konstrukcyjny więźbowo – zaskrzynieniowo – zaczepowy jest charakterystyczny dla najstarszych kościołów drewnianych Małopolski pd.-wsch.
Kościół – zabytek grupy I, zbudowany z racji założenia parafii przez opata cystersów Mikołaja około połowy XV wieku. Poprzednio istniała prawdopodobnie kaplica dojazdowa na pagórku zwanym Świętej Trójcy (od strony wschodniej obecnego kościoła). Kaplica obsługiwana była przez kapłanów sąsiedniej parafii Frysztak lub Dobrzechów. Kościół był wiele razy remontowany szczególnie w latach: 1838, 1862, 1928, 1945-46. Wieżę zbudowano w 1793r. jednak w sierpniu 1944r. została zniszczona. Zrekonstruowano ją w 1995 r. Ołtarze w stylu barokowym pochodzą z lat 1709, 1769. Polichromię odnawiano w 1880, 1929, 1968r., a złocenia w 1970r. Stare organy pochodziły z XVII wieku, obecne 11-głosowe z 1962r. Plebania z dawien dawna stała na wzgórzu naprzeciw i poniżej obecnej dzwonnicy. Według starej kroniki w 1760 r. zbudowano następną plebanię z drewna krytą słomą. Z końcem XVIII w. wybudowano plebanię murowaną krytą gontem. W 1841 r. dziedzic wybudował plebanię z dworskiej cegły w miejscu dzisiejszej studni. Plebanię istniejącą do dziś zbudowano w 1911r. Szkoła parafialna istniała w Lubli, jak podają protokoły wizytacyjne biskupów krakowskich, od 1595 r. Protokoły z 1602 i 1608 r. podają, że stała w miejscu starej organistówki. W 1880 r. zbudowano nową szkołę na placu pocmentarnym i przemieniono ją na gminną, a później państwową. Obecna nowa szkoła zbudowana jest na miejscu dawnego dworu.
Wędrując po miejscowości zobaczymy kilka ciekawych, pochodzących z różnych okresów kapliczek przydrożnych. Jedna z nich pochodząca z XIX w., znajduje się w przysiółku Bukowy Las.
Części wsi nazywają się: Sośnina, Bukowy Las, Góra, Dół, Pod Jarzębiną.