Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Frysztak

  1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Strzyżowie, ul. Południowa 3, 38-100 Strzyżów
  2. PW Mirosław Olejarczyk z Woli Jachowej Wola Jachowa94A , 26-008 Górno