Jesteś tutaj:

Dzień: 2021-05-24

XXIX sesja Rady Gminy Frysztak

Więcej o: XXIX sesja Rady Gminy Frysztak

MIESZKAŃCY GMINY FRYSZTAK

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późń. zm.) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842)

zwołuję

XXIX sesję Rady Gminy Frysztak na dzień 31 maja 2021 r. o godzinie 9:00.
Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Więcej „XXIX sesja Rady Gminy Frysztak”

Do góry