Gminny Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze”

Z lewej strony logo i napis Krajowy Plan Odbudowy, następnie Polska flaga oraz napis Rzeczypospolita Polska, następnie napis sfinansowane przez Unię Europejską Next Generation EU i flaga Unii Europejskiej , na końcu logo programu Czyste Powietrze

Informujemy, że w Urzędzie Gminy Frysztak uruchomiony został Punkt Informacyjno – Konsultacyjny Programu „Czyste Powietrze”. W Punkcie jest możliwość zasięgnięcia informacji o programie, skonsultowania wniosku o dofinansowanie oraz wniosku o płatność oraz ich złożenie. Wnioski przesyłane będą do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, gdzie następuje ich ocena.

Punkt czynny jest dwa razy w tygodniu w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 10.00 do 15.00.

Szczegółowe informacje na temat Programu „Czyste Powietrze” można znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie: https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/ oraz http://czystepowietrze.gov.pl/.

ZAKRES DZIAŁANIA PUNKTU KONSULTACYJNEGO:

  • udzielenie informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie,
  • wsparcie w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie,
  • pomoc przy rozliczaniu przyznanego dofinansowanie,

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE”:

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania. Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Według stanu na 30.06.2023 r. z terenu gminy Frysztak złożono 204 wnioski o dofinansowanie, zawarto 171 umów o dofinansowanie, zakończono w całości 95 przedsięwzięć, na które została wypłacona kwota   1.730.386,18 zł oraz zakończono częściowo i w całości 137 przedsięwzięć, na które została wypłacona kwota   2.326.979,37 zł

PRZYDATNE LINKI: