Glinik Średni

Glinik Średni – graniczy z Cieszyną, Pułankami, Frysztakiem, Glinikiem Dolnym, Lublą, Sieklówką, Glinikiem Górnym i Stępiną. Przez środek wsi prowadzi droga Frysztak – Klecie.
W 1387 r. wieś otrzymuje Iwon z rodziny ruskich bojarów.
Z historii wiemy również, że w 1508 roku Glinik był własnością Jana Tarnowskiego. W r.1581 należał do Andrzeja Górki. Kolejni właściciele to Wodziccy, Ligocki, Macewicz czyli mniej więcej ci sami co byli właścicielami Glinika Górnego. W połowie XIX w. majątek dworski był w posiadaniu Maciejowicza, a następnie kupił go Żyd Gulbrat. Po 1918r. majątek dworski został rozparcelowany Tradycyjne nazwy części wsi to: Baranówki, Kamieniec, Koszary, Pod Lasem, Potok, Smagaczówka, Sztukówka, Zagórze, Zakamieniec.