Widacz

Widacz – wieś w Polsce położona na wzgórzu wznoszącym się na prawo od drogi Rzeszów – Krosno. Być może nazwa pochodzi od tego, że daleko stąd widać. Graniczy z Łękami Strzyżowskimi, Przybówką, Nieplą, Lublą, Glinikiem Dolnym i Twierdzą.
Informacje o Widaczu pojawiają się dopiero pod koniec XVII w. Właścicielami wsi byli wówczas Nowogórscy. Później Widacz należał min. do: Cybulskich i Wolskich. W XX w. właścicielami Widacza byli: Apolonia Lisowska, Maria Rumińska i Józef Lisikowski.
Nazwy poszczególnych części wsi to: Czajki, Dwór, Zalesie.