Informacja o posiedzeniach stałych Komisji Rady Gminy Frysztak w miesiącu kwietniu

Powiększ obrazNa obrazie po lewej stronie widnieje czarny napis Komisje Rady Gminy Frysztak, po prawej cześci obrazu umieszczone jest logo Gminy Frysztak biały baranek na czerwonym tle

Mieszkańcy Gminy Frysztak

Informuję, że posiedzenia Komisji Rady Gminy Frysztak w miesiącu kwiecień odbędą się w poszczególnych terminach:

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2021 r. o godz. 9:00 /środa/.

Porządek posiedzenia:

 1. Rozpatrzenie petycji.
 2. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2021 r. o godz. 8:00 /czwartek/.

Porządek posiedzenia:

 1. Informacja nt. organizacji pracy szkół w związku z pandemią.
 2. Analiza stanu porządku publicznego w 2020 r.
 3. Analiza stanu ochrony przeciwpożarowej w 2020 r.
 4. Opiniowanie projektów uchwał.
 5. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Frysztak, które odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2021 r. o godz. 9:00 /piątek/.

Porządek posiedzenia:

 1. Kontrola finansowa funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury we Frysztaku za 2020 rok.
 2. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2021 r. o godz. 9:00 /poniedziałek/.

Porządek posiedzenia:

 1. Organizacja i prognozowanie możliwości zbytu produkcji ogrodniczej na terenie gminy.
 2. Opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 27 kwietnia  2021 r. o godz. 9:00 /wtorek/.

Porządek posiedzenia:

 1. Analiza kosztów funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej w 2020 r.
 2. Opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

Na podstawie art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, posiedzenia poszczególnych komisji odbędą się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania) za pomocą platformy Cisco Webex Meetings.

 

 

Z poważaniem

z upoważnienia Przewodniczących Komisji

(-)

mgr Ewelina Baje

Podinspektor