Rusza Centralna Ewidencja Emisyjności

Powiększ obrazObraz przedstawia ręce dwóch osób nałożone na siebie z zielonym symbolem domku

Szanowni Państwo, od 1 lipca 2021r. ruszył proces składania deklaracji dotyczących źródeł ciepła jakie są wykorzystywane w budynkach. Oznacza to, że każdy właściciel / zarządca budynku jest obowiązany do wypełnienia deklaracji w ramach projektu: Zintegrowany system ograniczenia niskiej emisji (ZONE), którego głównym celem jest poprawa jakości powietrza. Ewidencja ma na celu zebranie informacji o źródłach ciepła wykorzystywanych na potrzeby ogrzewania budynków, ale także przygotowania ciepłej wody użytkowej, zarówno w budynkach mieszkalnych jak i niemieszkalnych.

Otrzymane dane trafią do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Deklaracje można składać od 1 lipca br. na dwa sposoby:

  • samemu bez wychodzenia z domu w postaci deklaracji on-line – poprzez stronę www.zone.gunb.gov.pl logując się za pomocą profilu zaufanego lub e-dowodu,
  • w formie papierowej – bezpośrednio w urzędzie gminy właściwym dla umiejscowienia budynku – bądź wysyłając pocztą. Formularze do pobrania znajdują się a stronie zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania

W deklaracji powinno się oznaczyć wszystkie źródła ogrzewania w budynku, eksploatowane oraz zainstalowane ale również nie używane oraz wskazać rodzaj wykorzystywanego paliwa.

Termin składania deklaracji dla istniejących budynków wynosi 12 miesięcy, natomiast dla nowo powstałych budynków oraz nowo instalowanych źródeł ogrzewania – 14 dni.

Obowiązek składania deklaracji spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw.

Szczegółowe informacje oraz link do złożenia deklaracji znajdują się na stronie internetowej: zone.gunb.gov.pl.