Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami w miejscowości Glinik Dolny oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kobyle

Logo UE
Obrazek przedstawia herb Gminy Frysztak białego baranka na czerwonym tle oraz napis Gmina Frysztak
Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Gmina Frysztak realizuje projekt o nazwie operacji:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami w miejscowości Glinik Dolny oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kobyle.

Celem operacji jest:

Poprawa warunków życia mieszkańców oraz rozwoju gospodarczego poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 2,110 km w miejscowości Glinik Dolny oraz rozbudowę sieci wodociągowej o długości 0,676 km w miejscowości Kobyle.

Planowane efekty:

Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej co najmniej 15 budynków oraz do sieci wodociągowej co najmniej 5 budynku.

Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” realizowana w poddziałaniu „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość uzyskanego dofinansowania: 374 116,00 zł