Informacja o posiedzeniach stałych Komisji Rady Gminy Frysztak w miesiącu wrześniu

Powiększ obrazNa obrazie po lewej stronie widnieje czarny napis Komisje Rady Gminy Frysztak, po prawej cześci obrazu umieszczone jest logo Gminy Frysztak biały baranek na czerwonym tle

Mieszkańcy Gminy Frysztak

Informuję, że posiedzenia Komisji Rady Gminy Frysztak w miesiącu wrześniu odbędą się w poszczególnych terminach:

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 21 września 2021 r. o godz. 900 /wtorek/ w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.

Porządek posiedzenia:

 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminu za I półrocze 2021 r. oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
 2. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 22 września 2021 r. o godz. 900 /środa/ w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.

Porządek posiedzenia:

 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminu za I półrocze 2021 r. oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
 2. Analiza funkcjonowania gospodarki rolnej na terenie gminy Frysztak.
 3. Opiniowanie projektów uchwał.
 4. Sprawy różne i wolne wnioski.                                                                                                                 

 

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 23 września 2021 r. o godz. 900 /czwartek/ w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.

Porządek posiedzenia:

 1. Analiza funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury we Frysztaku za I-VIII 2021 r.
 2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminu za I półrocze 2021 r. oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
 3. Ocena wniosków w ramach „Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci” z terenu Gminy Frysztak.
 4. Opiniowanie projektów uchwał.
 5. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 24 września 2021 r. o godz. 900 /piątek/ w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.

Porządek posiedzenia:

 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminu za I półrocze 2021 r. oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
 2. Opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

Z poważaniem

z upoważnienia Przewodniczących Komisji

                                                                                                                                                                                                                      mgr Ewelina Baje

                                                                                                                      Podinspektor