Informacja dla odbiorców wody wodociągu CIESZYNA STĘPINA PUŁANKI

Powiększ obrazObraz przedstawia czarny kran z kapiącą kroplą wody w której widnieje trupia czaszka

Szanowni Państwo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyżowie informuje odbiorców wody z wodociągu Cieszyna Stępina Pułanki; że woda z sieci wodociągowej pobrana w dniu 28 września 2021r. przez przedstawiciela PSSE w Strzyżowie w ramach nadzoru bieżącego w punkcie poboru: budynek mieszkalny Cieszyna  246A.

nie nadaje się do spożycia przez ludzi,

w tym: picia, utrzymywania higieny jamy ustnej, przygotowywania posiłków i napojów, mycia naczyń kuchennych i sztućców.


Badanie zostało przeprowadzone przez Laboratorium Higieny Komunalnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie, nr sprawozdania  DL.LHK.9052.1.407.2021 z dnia 30.09.2021r.
W związku z powyższym informuje się odbiorców wody, aby do czasu uzyskania pozytywnego wyniku badania wody i ogłoszenia komunikatu potwierdzającego przydatność wody do spożycia osoby z osłabioną odpornością, rodzice/ opiekunowie niemowląt i małych dzieci korzystając z wody wodociągowej zachowali szczególną ostrożność. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów należy niezwłocznie zgłosić się do swojego lekarza rodzinnego.

Woda z sieci wodociągowej może być wykorzystywana do celów sanitarnych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyżowie na bieżąco prowadzi monitoring jakości wody i o zmianie sytuacji powiadomi odrębnym komunikatem.

Informacja znajduję się na stronie: https://www.gov.pl/web/psse-strzyzow/komunikat-skierowany-do-konsumentow-wody-z-wodociagu-cieszyna-stepina-pulanki