Informacja dla odbiorców wody wodociągu CIESZYNA STĘPINA PUŁANKI

Powiększ obrazObraz przedstawia czarny kran z kapiącą kroplą wody w której widnieje trupia czaszka

Szanowni Państwo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyżowie informuje odbiorców wody z wodociągu Spółki Wodno-Wodociągowo-Eksploatacyjnej Cieszyna Stępina Pułanki, że woda z sieci wodociągowej

odpowiada wymaganiom, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi pod względem mikrobiologicznym

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia  2017r. (Dz.U.2017, poz. 2294).

W dniu 01.10.2021r. została pobrana do badania próbka wody z wodociągu Spółki Wodno-Wodociągowo-Eksploatacyjnej Cieszyna Stępina Pułanki, w punkcie poboru : budynek mieszkalny Cieszyna 246A. W dniu 04.10.2021r. przesłano do PSSE w Strzyżowie sprawozdanie  z badań Nr SB/105869/10/2021. Badanie próbki wody przeprowadzone przez SGS Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa 43-200 Pszczyna wykazało, że woda w badanych próbkach odpowiada wymogom określonym w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia  7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyżowie stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Spółki Wodno-Wodociągowo-Eksploatacyjnej Cieszyna Stępina Pułanki pod względem mikrobiologicznym.

Informacja znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/psse-strzyzow/komunikat-skierowany-do-konsumentow-wody-z-wodociagu-cieszyna-stepina-pulanki