MODERNIZACJA SALI W DOMU WIEJSKIM W KOBYLU

Logotyp Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025

 

Gmina Frysztak wraz z Sołecką Grupą Odnowy Wsi Kobyle zrealizowała zadanie pn. „Modernizacja sali w domu wiejskim” w miejscowości Kobyle, które było dofinansowane kwotą 12 000,00 zł ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025. Całkowity koszt realizacji zdania wyniósł 55 020,00 zł.

W ramach zadania wykonano kompleksową modernizację sali w budynku wiejskim. Zrealizowanie ww. zakresu ma za zadanie ożywić działalność społeczno – kulturową i zmobilizować mieszkańców do wspólnych działań na rzecz wsi. Do wykonania zadania zostało zaangażowanych trzech partnerów: Koło Gospodyń Wiejskich w Kobylu, Ochotnicza Straż Pożarna w Kobylu, ROLMOPEX Firma Handlowo-Usługowa Tadeusz Jabłecki.

 

Sołecka Grupa Odnowy Wsi Kobyle