Przekazanie sprzętu w ramach konkursu grantowego „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”

Powiększ obrazPlakat przedstawia dwójkę dzieci (dziewczynkę i chłopca), którzy w pozycji leżącej, z uniesionymi do góry stopami wpatrują się w laptop. Na niebieskim tle widoczna jest nazwa Grantu oraz oznaczenia: znak Funduszy Europejskich, barwy Rzeczypospolitej Polskiej z nazwą Rzeczpospolita Polska, znak Unii Europejskiej z nazwą funduszu, z którego dofinansowany jest projekt, znak Centrum Projektów Polska Cyfrowa, informacja słowna „Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”

Od 26 lipca 2022 r. w Urzędzie Gminy we  Frysztaku odbywa się przekazywanie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach Konkursu Grantowego „ Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”,  finansowany ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2022 w Osi V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności za zagrożenia- REACT-EU”.

Komputery przenośne oraz komputery stacjonarne przekazywane są na podstawie umowy darowizny zawieranej z osobami, które zostały zakwalifikowane do wsparcia, po uprzednim spełnieniu warunków określonych w regulaminie Konkursu Grantowego.

Nabór wniosków do w/w programu został przeprowadzony przez gminę w październiku i listopadzie 2021 r. Wpłynęło 116 wniosków, z czego 99 spełniały wymagane warunki i  otrzymały rekomendację do objęcia wsparciem. Gmina otrzymała środki wysokości 247 500,00 zł. z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla 99 dzieci z rodzin byłych pracowników PGR.

Plakat przedstawia dwójkę dzieci (dziewczynkę i chłopca), którzy w pozycji leżącej, z uniesionymi do góry stopami wpatrują się w laptop. Na niebieskim tle widoczna jest nazwa Grantu oraz oznaczenia: znak Funduszy Europejskich, barwy Rzeczypospolitej Polskiej z nazwą Rzeczpospolita Polska, znak Unii Europejskiej z nazwą funduszu, z którego dofinansowany jest projekt, znak Centrum Projektów Polska Cyfrowa, informacja słowna „Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”
Sala konferencyjna Urzędu Gminy Frysztak. Na zdjęciu widocznych jest osiem osób-Wójt Gminy Frysztak, czwórka rodziców oraz trójka dzieci. Pan Wójt oraz dwójka dzieci trzymają w ręku laptopy. W tle plakaty programu. Na ścianie wiszą godło Polski, herb Frysztaka oraz krzyż. Widoczna jest mównica oraz stół na którym stoi mikrofon.
Na zdjęciu widoczne są trzy osoby w tym Wójt Gminy Frysztak oraz matka z synem. W tle plakaty programu, zielony kwiat doniczkowy, ławka w kolorze czerwonym. Uczeń trzyma laptop, który został mu przekazany w ramach Konkursu Grantowego.