Informacja dotycząca przyznawania stypendium szkolnego na rok szkolny 2022/2023

Szanowni Mieszkańcy gminy

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2022/2023 można składać od 01 do 15 września 2022r.

W przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego, wnioski należy składać do dnia 15 lutego danego roku szkolnego, w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych, wnioski należy składać do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Wnioski należy składać w Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół we Frysztaku (Urząd Gminy Frysztak) pokój numer 18, telefon 17 2777015.

Druki wniosków są do pobrania w Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół we Frysztaku (Urząd Gminy Frysztak) w pokoju nr 18, lub poniżej

  1. Wniosek o stypendium
  2. Informacja do wniosku
  3. Wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego