Dodatek węglowy

Dodatek węglowy wprowadzony ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692) w wysokości 3 000 zł zasili budżety domowe gospodarstw domowych, których źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne.

Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

W zaproponowanym rozwiązaniu nie ma kryteriów dochodowych.  Warunkiem otrzymania dodatku będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

 Formularze wniosków

Druki wniosków o wypłatę dodatku węglowego dostępne będą:

  • w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Frysztaku
  • na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Link do strony Ministerstwa Klimatu i Środowiska  – Portal Gov.pl (www.gov.pl) – wniosek

–  https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-weglowy

Składanie wniosków

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można składać do dnia 30 listopada 2022 r. w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek. Wymagane dokumenty można dostarczyć osobiście lub formie elektronicznej za pośrednictwem e-puap na adres skrzynki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Frysztaku. Wniosek złożony w formie elektronicznej musi zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony z wykorzystaniem  profilu zaufanego.

 

Link do strony Ministerstwa Klimatu i Środowiska – Portal Gov.pl  (www.gov.pl)

https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-weglowy