Informacja o posiedzeniach Komisji Rady Gminy Frysztak w miesiącu wrześniu

Powiększ obrazNa obrazie po lewej stronie widnieje czarny napis Komisje Rady Gminy Frysztak, po prawej cześci obrazu umieszczone jest logo Gminy Frysztak biały baranek na czerwonym tle

Mieszkańcy Gminy Frysztak

Informuję, że posiedzenia Komisji Rady Gminy Frysztak w miesiącu wrześniu 2022 roku odbędą się w poszczególnych terminach:

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 13 września 2022 r. o godz. 9:00 /wtorek/ w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
Porządek posiedzenia:

 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 r. oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
 2. Sprawy różne i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 14 września 2022 r. o godz. 9:00 /środa/ w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
Porządek posiedzenia:

 1. Rozpatrzenie petycji.
 2. Sprawy różne i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 26 września 2022 r. o godz. 9:00 /poniedziałek/ w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
Porządek posiedzenia:

 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 r. oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
 2. Analiza funkcjonowania gospodarki rolnej na terenie gminy.
 3. Informacja Wójta nt. obowiązku przeglądu aglomeracji Pułanki.
 4. Opiniowanie projektów uchwał.
 5. Sprawy różne i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 27 września 2022 r. o godz. 8:00 /wtorek/.
Porządek posiedzenia:

 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 r. oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
 2. Ocena wniosków w ramach „Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci” z terenu Gminy Frysztak.
 3. Opiniowanie projektów uchwał.
 4. Sprawy różne i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 28 września 2022 r. o godz. 9:00 /środa/.
Porządek posiedzenia:

 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 r. oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
 2. Opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy różne i wolne wnioski.

Z poważaniem
z upoważnienia Przewodniczących Komisji
mgr Ewelina Baje
Podinspektor