Informacja o posiedzeniach Komisji Rady Gminy Frysztak w marcu 2023 r.

Powiększ obrazNa obrazie po lewej stronie widnieje czarny napis Komisje Rady Gminy Frysztak, po prawej cześci obrazu umieszczone jest logo Gminy Frysztak biały baranek na czerwonym tle

Mieszkańcy Gminy Frysztak
Informuję, że posiedzenia Komisji Rady Gminy Frysztak w miesiącu marcu 2023 roku odbędą się w poszczególnych terminach:

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 23 marca 2023 r. o godz. 9:00 /czwartek/ w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
Porządek posiedzenia:

 1. Rozpatrzenie skargi.
 2. Rozpatrzenie petycji.
 3. Sprawy różne i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 24 marca 2023 r. o godz. 9:00 /piątek/ w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
Porządek posiedzenia:

 1. Spotkanie z przedstawicielem ODR w Boguchwale. Omówienie zasad składania wniosków w ramach PROW.
 2. Analiza funkcjonowania GZK we Frysztaku za 2022 r.
 3. Sprawy różne i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 27 marca 2023 r. o godz. 8:00 /poniedziałek/ w sali konferencyjnej UG Frysztak.
Porządek posiedzenia:

 1. Analiza funkcjonowania ZOEAS we Frysztaku za 2022 r.
 2. Opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy różne i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 28 marca 2023 r. o godz. 9:00 /wtorek/ w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
Porządek posiedzenia:

 1. Kontrola finansowa funkcjonowania GZK we Frysztaku za 2022 r.
 2. Sprawy różne i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 29 marca 2023 r. o godz. 9:00 /środa/ w sali konferencyjnej UG Frysztak.
Porządek posiedzenia:

 1. Analiza wpływów z wynajmu budynków komunalnych i poniesionych wydatków na budynki komunalne w 2022 r.
 2. Analiza sprawozdań z działalności Sołtysów.
 3. Opiniowanie projektów uchwał.
 4. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

Z poważaniem
z up. Przewodniczących Komisji
(-)
mgr Ewelina Baje
Podinspektor