Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2023/2024

Szanowni mieszkańcy

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2023/2024 można składać od 01 do 15 września 2023r.

W przypadku:

  1. uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego,
  2. słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego

Wnioski należy składać w Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół we Frysztaku (Urząd Gminy Frysztak) pok.
nr 18, tel. 17 27 77 015.


Druki wniosków można otrzymać w Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół we Frysztaku – Urząd Gminy pok. nr 18, lub są do pobrania poniżej

  1. Wniosek o stypendium
  2. Informacja do wniosku
  3. Wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego