Informacja o posiedzeniach Komisji Rady Gminy Frysztak we wrześniu2023 r.

Powiększ obrazNa obrazie po lewej stronie widnieje czarny napis Komisje Rady Gminy Frysztak, po prawej cześci obrazu umieszczone jest logo Gminy Frysztak biały baranek na czerwonym tle

Mieszkańcy Gminy Frysztak

Informuję, że posiedzenia Komisji Rady Gminy Frysztak w miesiącu wrześniu 2023 roku odbędą się w poszczególnych terminach:

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 11.09.2023 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej UG Frysztak. (Poniedziałek)

Porządek posiedzenia:

 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2023 r. oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
 2. Analiza funkcjonowania gospodarki rolnej na terenie gminy.
 3. Opiniowanie projektów uchwał.
 4. Sprawy różne i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 12.09.2023 r. o godz. 8:00 w sali konferencyjnej UG Frysztak. (wtorek)
Porządek posiedzenia:

 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2023 r. oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
 2. Ocena wniosków w ramach Gminnego programu wspierania edukacji dzieci uzdolnionych z terenu Gminy Frysztak.
 3. Opiniowanie projektów uchwał.
 4. Sprawy różne i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 13.09.2023 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej UG Frysztak. (środa)
Porządek posiedzenia:

 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2023 r. oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
 2. Sprawy różne i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 14.09.2023 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej UG Frysztak. (czwartek)
Porządek posiedzenia:

 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2023 r. oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
 2. Opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

Z poważaniem
z up. Przewodniczących Komisji
mgr Ewelina Baje
Podinspektor