Przebudowa dróg publicznych w miejscowościach: Glinik Górny o nr 112152R, Glinik Średni o nr 112159R, Huta Gogołowska o nr 112151R.

Logo UE
Obrazek przedstawia herb Gminy Frysztak białego baranka na czerwonym tle oraz napis Gmina Frysztak
Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Gmina Frysztak realizuje projekt o nazwie operacji:

Przebudowa dróg publicznych w miejscowościach: Glinik Górny o nr 112152R, Glinik Średni o nr 112159R, Huta Gogołowska o nr 112151R.

Cel operacji:

Zwiększenie nośności oraz poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych w miejscowości Glinik Górny, w miejscowości Glinik Średni oraz w miejscowości Huta Gogołowska. Zrealizowanie ww. celu przełoży się wprost na lokalny rozwój na obszarach wiejskich.

Efektem realizacji operacji będzie przebudowa trzech odcinków dróg. W Gliniku Górnym na drodze nr 112152R o długości 999 m, w Gliniku Średnim na drodze nr 112159R o odcinku 360 m, w Hucie Gogołowskiej na drodze o nr 112151R o długości 130 m.

Poddziałanie: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.

Wartość uzyskanego dofinansowania: 1 429 997,00 zł